Reden, Odense

Vi har igennem mange år støttet Reden i Odense med donationer.

Under Eventyrlig Kunst-messen 2019 fik Redens leder, Mette Guul en donation på kr. 15.000.

Som en del af overskuddet fra Eventyrlig Kunst-messerne har vi i september 2017 doneret et beløb til Reden, Odense.
Kr. 20.000 overrækkes til leder, Mette Guul. I februar 2017 fortalte Mette Guul på et åbent klubmøde om Redens daglige arbejde.
Overskuddet fra arangementet gik til Redens videre arbejde.

Reden, Odense er en del af KFUKs arbejde blandt socialt udsatte kvinder.
I.2016 var vi på besøg.
I forbindelsse med besøget donerede vi kr. 25.000 til Redens arbejde..

2019: Mette Guul fortæller ved overerækkelsen, at beløbet skal bruges til: Nyt Krisecenter v/Reden.

2017: Anne Birgitter overrækker 20.000 kr til Mette Guul, Reden.

Centerleder Mette Guul tog imod ved indgangen og fortalte om deres arbejde.

To gange har vi været på besøg i Reden.

Under besøgene har Mette Guul bl.a. fortalt, at fortovet danner grænse mellem Reden og resten af verden.
Indenfor har Reden ansvar for, hvad der foregår. Udenfor er det Politiets ansvar.
Inden for Redens område må der således ikke fixes – i givet fald får man 3 dages karantæne.

Gårdhave med rygerum

Rundvisning i Reden

Mette Guul viste os derpå rundt i huset, idet hun fortalte videre om medarbejdernes og brugernes dagligdag.

Vi nærer alle stor respekt for det fantastiske arbejde, der hver dag udføres i Reden

Redens leder, Mette Guul, fik i 2017 overrakt kr. 20.000

Alle, der henvender sig til Reden, kan være anonyme, såfremt man ønsker det.
Dog skal man være over 18 år.

Reden er åben fra kl. 11.30 til kl 8 næste morgen, og alle bliver lukket ind – ingen afvises.
Reden har 16 ansatte medarbejdere og ca. samme antal frivillige.

En af brugere sagde: “Her i Reden er alle altid velkomne”