Hvem er vi

Soroptimist International og Soroptimist International Odense

Soroptimist International Odense (SIO) er en del af et verdensomspændende netværk af kvinder med meget forskellige uddannelser og erhverv. I Danmark er der ca 1.350 soroptimister fordelt på 52 klubber. Soroptimist-aktiviteterne begyndte i Oakland,  USA,  i 1921. I dag er mere end 75.000 kvinder medlem af organisationen, som arbejder på tværs af landegrænser i 121 lande. Soroptimist International har NGO-status (Non Governmental Organisation)  og høringsret i FN.

Organisationens formål er at arbejde for kvinders rettigheder og bidrage til at forbedre deres livsvilkår og status. Vi har således fokus på styrkelse af kvinders empowerment, sundhed og fødevaresikkerhed, ligesom vi arbejder på at forhindre vold mod kvinder og andre former for udnyttelse, fx trafficking. Det kan bl.a. ske ved, at der ydes hjælp til uddannelse i form af mentorskab, stipendier, Leadership Akademier og (anden) økonomisk støtte, fx til undervisningsmaterialer, forbedrede boligforhold (især internationalt) og personlige fornødenheder, der fremmer kvindernes muligheder for at deltage i samfundsaktiviteter. Fx har SIO doneret cykler til piger i et slumkvarter i Mexico, som muliggjorde, at de kom i skole, og midler til piger i Kenya, der forbedrede deres muligheder for skolegang.

Odenseklubben blev chartret d. 3. November 1937 af Rigmor von Magnus fra København, som også var gudmor for klubben.

I SIO har vi løbende aktiviteter, der fokuserer på indtjening til donationer (money making); fx har vi en tombola ved den årlige blomsterfestival og byens julemarked. Herudover sælger vi ‘lopper’ via genbrugsreol og på markeder. Donationerne tilfalder såvel internationale som lokale organisationer, der støtter kvinder og piger. Herudover har vi projekter, hvor vi samarbejder med organisationer; fx har vi et mentorprojekt sammen med KVINFO, hvor nogle af klubbens medlemmer er mentorer for kvinder, der har behov for vejledning i forbindelse med valg af karrierevej. Vi har også arrangeret offentlige foredrag og koncerter, hvor overskuddet er gået til donationer.

På vores medlemsmøder har vi ofte foredrag, der uddyber vores kendskab til kvinders forhold i ud- og indland. Herudover har klubben en række underudvalg, der er ansvarlige for planlægning af aktiviteter.

Som Soroptimist er der altså mange muligheder for at være aktiv og for at skabe nye netværk. Der arrangeres fx hvert år møder på tværs af klubberne, ligesom der er mulighed for at mødes internationalt til møder og konferencer.

Soroptimist International er som organisation uafhængig af religion og politiske overbevisninger.

Fotoet ovenfor stammer fra et besøg i FN-byen, som er et årligt arrangement for Soroptimister i hele landet.