Orchid Project

27/01 - 2021
Kategorier: Nyheder

Status juni 2021: Udsendt div. materiale, projektforslag (Kenya / Etiopien), afholdt webinarer og møder. 4 klubber (SI Nyborg, SI Bogense-Nordfyn, SI Fredericia, SI Vejle) er interesseret, der er nedsat et arb.udvalg (2 pers. fra hver klub) og denne gruppe vil arbejde videre med basis-grundlaget – udarbejde projektbeskrivelse, vælge projekt etc – og initiativtageren (RPD Kirsten T) har videregivet al information til arb.grp. Hvis man i samarbejdet vælger at lancere projektet, så er der mulighed for at søge om at få det ind under Unionsprojektet Stop Vold mod Kvinder.

Status januar 2021: Orchid Project – Er der interesse blandt Region 3’s klubber – eller nogle af dem – i et fælles Regions projekt?
Regionens RPD har rundsendt information/materiale/forespørgsel derom.

http://www.orchidproject.dk/

Jan. 2021: Vi havde en Juleindsamling (privat og frivilligt) og der indkom kr. 1.500,-, de er doneret til Orchid Project.

September mødet 2020: Spændende indlæg om Orchid Project v. Vibeke Schaffalitzky de Muckadell og Anne Bendixen – emne: En verden fri for omskæring af piger. SI Nyborg donerede kr. 1.000,- til projektet – pengene var en gave fra SI Kerteminde (vort “barn”) ifm vort 60 års jubilæum.