Orange Dage 2021

SI Danmarks Unionen opfordrer til at sætte ekstra fokus på de 16 Orange Dage og det er et ønske, at alle klubber deltager under én eller anden form, så vi virkelig bliver tydelige i hele landet – både med Stop Vold mod Kvinder og Piger samt Soroptimist International Danmark.

Der opfordres til et FÆLLES ORANGE DAGE arrangement den 27. nov. kl. 10-12 over hele landet.
Arrangementerne kan være vidt forskellige, men på den samme dag.

Mange klubber har i flere år gennemført Orange Dage arrangementer, det er sket på forskellige dage eller i alle 16 dage i perioden fra 25. nov. (FN´s Internationale Dag for Afskaffelse af Vold mod Kvinder) og til den 10. dec. (FN´s Internationale Menneskerettighedsdag).

Klubberne kan frit vælge hele perioden eller kun den 27. nov. – det er op til planlæggerne – men markedsmæssigt appellerer FU til en fælles dag.

RPD gruppen har forberedt Ideer og Værktøjer og der kommer plakater, flyers etc

.