FN Byen – Besøg med MtW

Teksten er fra Unionens Medlemsnyt Sept. 22.

Inspirationsdag i FN Byen den 11. november 2022

For at give soroptimisterne et bedre indblik i FN`s Fødevareprogram og forståelse for vigtigheden af at støtte op omkring skolemadsprojektet i Burkina Faso, har vi i samarbejde med WfP endnu engang den glæde at invitere alle interesserede medlemmer i klubberne til

Inspirationsdag i FN Byen i København fredag den 11. november 2022 kl. 10:30 – 15:30

Deadline for en samlet klubtilmelding til Inspirationsdagen er den 14. oktober 2022.
Tilmeldinger skal sendes med oplysning om klubnavn, navne på deltagere og deltagernes mailadresser til  huss.annette@gmail.com eller hbeckmoeller@gmail.com

Snarest derefter vil alle tilmeldte modtage et detaljeret program samt andet oplysende materiale om arrangementet. Prisen er endnu ikke fastsat, men vil ligge omkring de 200-250 kr. afhængig af antal deltagere og i henhold til generelle prisstigninger.

Og her er linket med informationen:

https://us3.campaign-archive.com/?u=25629cee97b5456cac0f897ec&id=ef7ae0501d