Kontakt/Persondataforordningen

Ønsker du at blive soroptimist?
se: https://www.soroptimist-danmark.dk/

Du er også meget velkommen til at besøge os.
Kontakt SI-Bogenses-Nordfyn:

  • et medlem, som du kender
    eller præsident Toni Clausen, mail: tclausen@email.dk
  • Medlemskab giver adgang til bredt netværk af kvinder – både professionelt og socialt.
  • At deltage i andre klubbers møder – også i udlandet.
  • Livsvarige venskaber på tværs af erhverv, race og nationalitet.

Medlemskab opnås gennem invitation efter anbefaling fra 2 medlemmer.
Medlemmerne skal så vidt muligt repræsentere alle erhvervsgrene for at opnå en aktiv og levedygtig klub.

Klubberne holder møde hver måned med undtagelse af juli og august.
Møderne kan indeholde foredrag, virksomhedsbesøg, planlægning o. lign.
Det bestemmes af den enkelte klub, og indholdet varierer derfor.
Der betales et årligt kontingent, som fastsættes af den enkelte klub.

Bestyrelse for SI Bogense-Nordfyn 2021 – 2022
med præsident Toni Clausen nr. 2 fra venstre.

Bestyrelse SI Bogense-Nordfyn 2020-2021.