25 glade, nordiske deltagere efter en uges intensiv undervisning

Uddannelse

Education – the key to progress

Under dette tema definerede vort klubmedlem, Hanne Jensbo, det arbejde, som er så vigtigt for at vi kan ændre vilkårene for piger i hele verden, mens hun var i spidsen for alle europæiske soroptimister. Det har vi forsøgt at efterleve på mange planer.

Soroptimist Nordic Leadership Academy

Under denne overskrift udvælges hvert år 5 deltagere fra hvert af de nordiske lande.

Al undervisning foregår på engelsk og omhandler emner som management, mental training, women’s rights og intercultural communication.

Akademiet afholdes på skift i de fem nordiske lande.
Alle kvinder (20 – 30 år) uanset etnisk baggrund kan ansøge om en plads på kurset,
Kurset arrangeres af Soroptimist International.

Det er en af forudsætningerne for akademiet, at det skal finde sted ved et UNESCO-fredet område for at befordre bedre forståelse af kulturen i de nordiske lande for såvel unge med nordisk baggrund som deltagere, der kommer hertil fra andre kulturer.

Efter afsøgning af mulighederne er valget af kursussted i 2021 faldet på Kalundborg – nær ved den unikke UNESCO Geopark Odsherred.

Tidligere afholdte kurser
SNLA 2017 afholdtes på Øland i Sverige
SNLA 2018 afholdtes i Røros i Norge
SNLA 2019 afholdtes i Rauma i Finland

SNLA 2020 aflyst p.g.a. corona. Afholdes i Danmark i 2021

 

Støtte til forskere

SI Aarhus støtter uddannelse til kvinder på alle planer. På februarmødet 2015 kunne vi donere kr. 40.000 til Natalia Kulminskaya (forsker indenfor proteiner). Beløbet er en gave fra vort medlem Karen Wonsilds 40 års jubilæum. Desuden modtog Line Pedersen (forsker inden for øjensygdomme) kr. 31.000 (arv efter afdøde øjenlæge Inger Nørholm)

Her ses Natalia til venstre, Line til højre og klubbens præsident Heike Lundahl i midten.