25 glade, nordiske deltagere efter en uges intensiv undervisning

Uddannelse

Education – the key to progress

Under dette tema definerede vort klubmedlem, Hanne Jensbo, det arbejde, som er så vigtigt for at vi kan ændre vilkårene for piger i hele verden, mens hun var i spidsen for alle europæiske soroptimister. Det har vi forsøgt at efterleve på mange planer.

Soroptimist Nordic Leadership Academy

Under denne overskrift udvælges hvert år 5 deltagere fra hvert af de nordiske lande.

Al undervisning foregår på engelsk og omhandler emner som management, mental training, women’s rights og intercultural communication.

Akademiet afholdes på skift i de fem nordiske lande.
Alle kvinder (20 – 30 år) uanset etnisk baggrund kan ansøge om en plads på kurset,
Kurset arrangeres af Soroptimist International.

2022

3 af de danske deltagere fra SNLA 2021

Der er nu åbnet for ansøgere til Soroptimist Nordic Leadership Academy SNLA 2022

Akademiet finder sted d. 26. juni – 1. juli 2022 på Universitetet Bifröst, Island, https://www.bifrost.is

Hver af de nordiske unioner kan sende 5 deltagere.

Ansøgningsfristen er 15. marts 2022.

Link til SNLA Ansøgningsskema: https://forms.gle/XcE6b1qwXkkrSwaY8

Målgruppen er  unge kvinder mellem 20 og 30 år, som er godt i gang med en uddannelse eller måske i begyndelsen af sin karriere. Akademiet vil motivere kvinderne og give dem redskaber til at møde udfordringer i form af at søge et lederjob.

Kontakt din lokale soroptimistklub, hvis du er kvinde mellem 20-30 år og interesseret i at skærpe dine lederegenskaber.

Aarhusklubben sponsorerer deltagelsen af en ung kvinde fra Aarhus-området. For interesse eller spørgsmål kan du kontakte Lena Kjeldsen på mail lkjeld81@gmail.com

Læs  mere HER

…………………………………………..

Tidligere afholdte kurser

  • SNLA 2017 afholdtes på Øland i Sverige
  • SNLA 2018 afholdtes i Røros i Norge
  • SNLA 2019 afholdtes i Rauma i Finland
  • SNLA 2020 aflyst p.g.a. corona.
  • SNLA 2021 afholdtes pga corona dels som videomøder over hele året, dels som en enkelt mødedag, da det var muligt
  • SNLA 2022 afholdes på Island

Det er en af forudsætningerne for akademiet, at det skal finde sted ved et UNESCO-fredet område for at befordre bedre forståelse af kulturen i de nordiske lande for såvel unge med nordisk baggrund som deltagere, der kommer hertil fra andre kulturer.

Støtte til forskere

Støtte til forskere

SI Aarhus støtter uddannelse til kvinder på alle planer. På februarmødet 2015 kunne vi donere kr. 40.000 til Natalia Kulminskaya (forsker indenfor proteiner). Beløbet er en gave fra vort medlem Karen Wonsilds 40 års jubilæum. Desuden modtog Line Pedersen (forsker inden for øjensygdomme) kr. 31.000 (arv efter afdøde øjenlæge Inger Nørholm)

Her ses Natalia til venstre, Line til højre og klubbens præsident Heike Lundahl i midten.