Donation til Reden, Aarhus

Lederen af Reden, Anders Sørensen, fortalte, at Reden ikke kun er et tilbud til prostituerede, men at man pt har ca 30% grønlandske kvinder, som har særlige udfordringer i livet. Der kommer ligeledes hjemløse samt kvinder med psykiske problemer. Om tirsdagen tilbydes to timers korsang med pianist. Der er mange kreative tilbud, og det støtter kvinderne i socialt samvær.

Dagstilbuddet er åbnet kl. 13.15 – 22.00. Bl.a. tilbyder man sund mad. Reden er med i ”Fødevarebanken”. Hertil leveres rester fra bl.a. Hørkram, Dansk Supermarked m.fl, således at udgiften kan holdes nede. Døren er åben i løbet af dagstilbuddet – dog ”skærmer man huset” (dvs låser), hvis en kvinde bliver forfulgt. Nattilbuddet går fra 22.00 – 8.00. Der er typisk 8 – 10 sovende kvinder. Hvis nogle vil sove på stedet ud over to nætter, skal man udredes for, hvad der alternativt kan gøres. Der er en vågende og en sovende vagt om natten.

Vores donation på kr. 20.000 er øremærket til et nyt sundhedstilbud, som bygger bro til de offentlige sundhedstilbud.