Klubbens donationer

Aarhusklubben har med sine årlige donationer støttet meget bredt – både lokalt og internationalt.

Med vore donationer søger vi at støtte kvinder og piger på alle niveauer, både med uddannelse og med tiltag, der skal forbedre den enkeltes livsvilkår.

I 2023 har vi støttet således:

Kr. Modtager
18.000 Støtte til Ukraine

Vi støtter klubber i Ukraine, der fordeler hjælpen

49.328 SI Kisumu, Kenya
Støtte til en stor workshop med uddannelsesformål for 30 unge kvinder
23.866 SI Kisumu, Kenya
Støtte til Joy Rose, Oliven, Cinyscovia og Faith til uddannelse
26.463

 

Moving the World towards Hunger
skolebespisning i Burkina Faso
6.169 Small Entreprises, Rumænien
Skolen Iris for svagtseende børn
400 Kernegivere

Støtte til Unionens projekter

 2.765 Verdens mindste cykelløb

Skolebespisning i Burkina Faso

  126.989 I ALT

 

I 2022 har vi støttet således:

Kr. Modtager
18.500 Støtte til Ukraine

Vi støtter Unionens indsamling efter krigsudbruddet

38.102 SI Kisumu, Kenya
Støtte til en stor workshop med uddannelsesformål for 30 unge kvinder
11.925 SI Kisumu, Kenya
Støtte til Joy Rose, Oliven og Cinyscovia til uddannelse
 6.000 Ukraine

Direkte støtte til klubberne før krigen

17.469

 

Moving the World towards Hunger
skolebespisning i Burkina Faso
4.000 Kvisten, Aarhus Afd.
Støtte til kvinder med senfølger efter seksuelt misbrug
2.000 Reden, Aarhus Afd.

Overskud fra vores julemøde

 2.000 December Appeal

Vejen til ligestilling

  103.996 I ALT

 

I 2021 har vi udbetalt således:

Kr. Modtager
15.000 Moving the World to end Hunger

Bespisning af skolebørn i Burkina Faso – FN projekt

 7.389 SI Kisumu

Skolepenge til 2 forældreløse ubemidlede, kenyanske skolepiger

 4.471 SI Kisumu

Støtte til Joy Rose, videreuddannelse

 7.700 Rumænien / støtte til Raluca

Støtte til Raluca efter oversvømmelse

 8.000 Ukraine

Oprensning af brønde til rent drikkevand

13.000 Forglemmigej-klovnene

Indsamlet ved salg af bankogevinster

 5.000 Foreningen Grønlandske børn

Støtte til børn, der vokser op i Danmark

 2.000 December Appeal

Vejen til ligestilling

62.560 I ALT

 

 

I 2020 har vi udbetalt således:

Kr. Modtager
10.000 Moving the World to end Hunger

Bespisning af skolebørn i Burkina Faso – FN projekt

 7.857 SI Kisumu

Skolepenge til 2 forældreløse ubemidlede, kenyanske skolepiger

 2.000 Rumænien

Bistand til skolegang og lektiehjælp for ubemidlede skolebørn samt socialt arbejde

 2.000 Ukraine

Medicin og hygiejnebistand til enlige, ældre kvinder

 7.500 Ma Niketan

Karens mindelegat tildelt indisk børnhjem for piger

 4.000 Kvisten, Aarhus afdeling

En organisation, der yder terapi til ofre for seksuelle overgreb

 2.000 December Appeal

Vejen til ligestilling

35.357 I ALT

 

I 2019 har vi udbetalt således:

Kr. Modtager
19.757 Moving the World to end Hunger

Bespisning af skolebørn i Burkina Faso – FN projekt

16.999 SI Kisumu

Resterende skolepenge til 2 ubemidlede, kenyanske skolepiger samt start på nyt sponsorat for 2 andre, forældreløse piger

14.347 Aarhus Krisecenter

støtte til et træningslokale

10.000 Rumænien

Bistand til skolegang og lektiehjælp for ubemidlede skolebørn samt socialt arbejde

10.000 Ukraine

Medicin og hygiejnebistand til enlige, ældre kvinder

Brandsårsafdeling for børn, psykologbistand til traumatiserede børn

4.000 Danmarksindsamlingen 2019

Fokus på udsatte kvinder

3.525 Soroptist Nordic Leadership Academy

Støtte til en ung kvinde for deltagelse

25.000 Det Kærlige Måltid

Støtte til produktion af 1.000 måltider til familier, hvor én er ramt af kræft

10.000

 

Teenagemothers i Rumænien

Alle klubber i Danmark støtter op om de rumænske kvinders

aktiviteter for at informere og hjælpe unger kvinder.

6.000 Kvisten, Aarhus afdeling

En organisation, der yder terapi til ofre for seksuelle overgreb

 4.100 Danmarksunionen

Internationalt projekt for vandressourcer

138.075 I ALT

 

I 2018 har vi udbetalt således:

Kr. Modtager
13.404 Moving the World to end Hunger

Bespisning af skolebørn i Burkina Faso – FN projekt

9.041 SI Kisumu

Skolepenge til 3 ubemidlede, kenyanske skolepiger

20.000 Reden, Aarhus afd.

støtte til et sundhedslokale

10.000 Rumænien

Bistand til skolegang og lektiehjælp for ubemidlede skolebørn, bistand til teenagemødre

10.000 Ukraine

Medicin og hygiejnebistand til enlige, ældre kvinder

Brandsårsafdeling for børn, psykologbistand til traumatiserede børn

 3.800 Danmarksunionen

Internationalt projekt for vandressourcer

66.245 I ALT

 

I 2017 har vi udbetalt således:

Kr. Modtager
24.197 Moving the World to end Hunger

Bespisning af skolebørn i Burkina Faso – FN projekt

16.392 SI Kisumu

Skolepenge til 5 ubemidlede, kenyanske skolepiger

12.475 Red Barnet

støtte til uledsagede børn

10.000 Landsforeningen mod spiseforstyrrelser, LMS – støtte til lokalafdelingen i Aarhus
10.000 Rumænien

Bistand til skolegang og lektiehjælp for ubemidlede skolebørn, bistand til teenagemødre

 1.700 Irisskolen i Rumænien, bistand til blinde og svagtseende skolebørn
10.000 Ukraine

Medicin og hygiejnebistand til enlige, ældre kvinder

Brandsårsafdeling for børn, psykologbistand til traumatiserede børn

 7.600 Kirkens Korshær, Aarhus afdeling

donation til systuen for arbejde for kvinder på stedet

 6.620 Danmarksunioen

Kvinders rolle i forbindelse med vandressourcer

  4.000 Naturvidenskabsstuderende

Tilskud til deltagelse for ung kvinde i konference i Milano for styrkelse af kvinder inden for naturvidenskab

102.984 I ALT

 

I 2016 har vi udbetalt således:

Kr.  Modtager
15.541 Moving the World to end Hunger

Bespisning af skolebørn i Burkina Faso – FN projekt

 23.735 Giv en pige ret

Køb af fødselsattester til piger i Mali så de får rettigheder (skole m.v.) – Unions projekt

 18.424 SI lederkursus i Makedonien

2 unge kvinder fra Aarhus deltager i en uges kursus for kvinder

 10.000 Støtte til skolegang for pige med palæstinensiske rødder

 

 5.000 Rumænien

Bistand til at rumænske soroptimister kan yde støtte i deres lokalsamfund

 13.719 Ukraine

Støtte til de ukrainske soroptimistklubber, så de kan støtte socialt udsatte

 7.000 Kirkens Korshær, Aarhus afdeling

donation til systuen

 93.419  I ALT

 

Donationer udbetalt i 2015:

Kr.  Modtager
40.000 Legat

til kvindelig forsker inden for proteiner, AU

31.875 Legat

til kvindelig forsker inden for øjensygdomme, AU

7.000 Move the world to end hunger

Bespisning af skolebørn i Burkina Fase, FN projekt

7.000 Addis Abeba, Etiopien

støtte til uddannelse af kvinder

5.000 Nepal

støtte i forbindelse med katastroferamt område

12.675 Giv en pige ret, Mali

Køb af fødselsattest til unge piger, så de får rettigheder (skole m.v.) – Unions projekt

11.445 Trygfondens Hus, Skejby

støtte til kræftramte børn og deres familier

10.461 SI Kisumu, Kenya

støtte til projekter, vand og uddannelse

10.461 SI Kisumu Winam, Kenya

støtte til projekter, skoleprojekt

10.000 Rumænien

støtte til klubberne i Rumænien til deres arbejde for kvinder og piger

10.000 Ukraine

støtte til klubberne i Ukraine til deres arbejde for kvinder og piger

6.000 Café Husrum, Aarhus

et fællesskab for ensomme unge

6.000 Reden, Aarhus

støtte til socialt udsatte kvinder

167.930 I ALT

 

Donationer udbetalt i 2014:

Kr.  Modtager 
25.686 Støtte til flygtningelejr ved Syrien

Overskud fra koncert i samarbejde med Zonta, Aarhus

7.000 Moving the world to end hunger

skolebespisning af skolebørn i Burkina Faso – FN projekt

20.560 støtte til to klubber i Kisumu, Kenya
10.000 Rumænien

støtte til klubbernes lokale arbejde

10.000 Ukraine

støtte til klubbernes lokale arbejde

73.246 I ALT

 

Donationer udbetalt i 2012 + 2013 (i forbindelse med vort 75 års jubilæum)

Kr. Modtager
72.344 Ventilen, Aarhus afd. – ensomme unge

Overskud fra koncert i Aarhus Domkirke

50.000 Legat

til kvindelig forsker, Inano, AU

71.076 2 klubber i Kisumu, Kenya

støtte til brønde, skoler m.v.

20.000 Ukraine

støtte til klubbernes arbejde for unge og socialt udsatte i lokalområdet

20.000 Timisoara, RumæniEN

projekt MIA – støtte til mødre og deres nyfødte børn

15.000 Kvindehuset, Viby

støtte til integrationsprojekt

15.000 Den rullende kagemand, Aaarhus

Mødrehjælpens projekt om hjælp til mindrebemidlede familier, så de kan afholde børnefødselsdag

13.000 Café Husrum, Aarhus afd.

Et fællesskab for ensomme unge

10.000 Støtte til tandlæges rejse til Tchad for at yde gratis tandlægehjælp i Tchad
7.440 Move the World towards hunger

skolebespisning i Burkina Faso – FN projekt

2.000 donation til Alzheimerforeningen
2.000 donation til deltagelse i videnskonference 
297.860 I ALT