Hvem er vi

Soroptimist International arbejder for fremme af menneskerettigheder og for forbedring af kvinders og pigers status i alle lande. Vi er neutrale i partipolitiske og religiøse spørgsmål og lægger vægt på at skabe et bredt netværk mellem kvinder både socialt og professionelt.

Vi er en NGO (non-governmental-organisation) for kvinder og har rådgivende status i FN.

Der er knapt 60 Soroptimistklubber i Danmark, og medlemmerne er kvinder i erhverv. Vi afholder klubmøder en gang om måneden typisk med foredrag eller virksomhedsbesøg.

Klubben samler penge ind til humanitære formål lokalt, nationalt og internationalt.

Medlemskab kan kun opnås gennem invitation og efter anbefaling fra to medlemmer.
Målet er at få en bred vifte af erhvervsgrene repræsenteret i klubben for at opnå en aktiv og levedygtig klub.

Klubben mødes den anden mandag i måneden. Vores faste mødested er Café NorR, Marselisborg Havnevej 46D, Aarhus C, men ofte er vi på virksomhedsbesøg eller på udflugt.

Dette billede viser en andel af alle klubbers præsidenter ved fejringen af 100 året for soroptismens start.

100 år som en global stemme for kvinder. Og der er stadig meget at tage fat på!

 

Hvorfor soroptimist ?

Mens vort klubmedlem Hanne Jensbo var unionspræsident i perioden 1992-1994 skrev hun følgende:

10 gode grunde til, hvorfor jeg er soroptimist:

  1. Jeg har et mødested med kvinder i alle aldre og professioner
  2. Jeg får gennem møder og arrangementer nye oplevelser, som giver mig inspiration i min dagligdag
  3. Jeg får et netværk med selvtænkende, selvstændige og handlekraftige kvinder, som jeg kan bruge og som kan bruge mig.
  4. Jeg får venner
  5. Jeg får styrket min selvtillid
  6. Jeg har kontakt med ligesindede kvinder over hele verden
  7. Jeg har ret til at deltage i interessante møder i min egen klub, i naboklubber, i regionen, på landsplan, på føderationsplan og på verdensplan og får dermed udvidet min horisont
  8. Jeg får brugt mine organisatoriske evner ved at melde mig til bestyrelsesarbejde på alle niveauer
  9. Jeg kan være med til at skabe og udføre aktiviteter til glæde og gavn for min næste og mig selv
  10. Jeg vil også, når jeg bliver gammel, have et indhold i mit liv

——— o O o ———

Hanne Jensbo

Hanne Jensbo har været meget aktiv i Soroptimist International. Hun har været klubpræsident, præsident for Danmarksunionen, Præsident for SI/E (Europa) samt Verdenspræsident. Hanne Jensbo formulerede disse 10 gode grunde. Mange soroptimister kan bekræfte rigtigheden af punkterne.