Bestyrelse m.v.

Bestyrelsen 1. okt. 2021 – 31. dec. 2022

 

Bestyrelsesposter m.v.: Navn:
Præsident Heike Lundahl
Vicepræsident Ulla Madsen
Sekretær Margrethe Bogner
Kasserer Søs Kjeldsen
Best.medlem Ilse Børlum
Best.medlem Lena Trend
Suppleant og KPD Pia Toustrup
Suppleant Vita Højberg
Revisor Vita Højberg
Revisorsuppleant Lena Trend
Web-master Birgit Madsen

Mail til bestyrelsen                                                 Email