Klubbens historie

Soroptimist Inernational Aarhus blev dannet i 1937 som den tredie klub i Danmark. Klubben var fra begyndelsen aktiv på landsplan og prægede den danske soroptimistbevægelse.

Det første nummer af bladet Soroptima udkom i januar 1946. Her indkalder Aarhusklubben til Nytårsfest på Hotel Royal. Der serveredes ifølge artiklen torsk, ostesnitter og kaffe for 6,85 pr. kuvert inklusiv drikkepenge. Man melder sig til på telefon nr. 422. Karen Jensen står for de tre minutter, og sangen er valgt af Gudrun Kesmodel.

I 1946 bliver møderne holdt den første onsdag i måneden som regel på Hotel Royal – traktementet er til de almindelige møder to stk. smørrebrød og kaffe til 2,95 – og det understreges, at det så er eksklusiv drikkepenge.

 

Klubbens mange fødselsdage er gennem årene blevet fejret:

80 års festen i 2017 

2017 var et særdeles aktivt år for klubben. P.g.a. at Aarhus var Europæisk Kulturhovedstad havde vi i juni måned inviteret til en Meet the Danes sammenkomst over flere dage. I efteråret havde vi arrangeret en overskudsgivende tur til Pafos på Cypern, som samtidigt var Europæisk Kulturhovedstad. Derfor afholdt vi 80 års festen som en fest for egne medlemmer og vore SoroptiMisters på Hotel Royal, hvor klubben blev stiftet for 80 år siden. Kuvertprisen er steget siden stiftelsen, men maden er udsøgt!

De festklædte deltagere havde en dejlig aften.

75 års festen i 2012

Vores 75 års jubilæum blev fejret med et brag af en festdag.

Lørdag formiddag var der konference på Århus teater med læge Michaela Noditi, Rumænien og Minister for special affairs i Kenya, Esther Murugi som key note speakers.

Kr 200.000 blev uddelt som donationer.

75 års jubilæet blev fejret med et brag af en koncert i Aarhus Domkirke.

700 gæster overværede den smukke og stemningsfulde koncert. Overskuddet blev i alt kr. 70.000 – inclusive en donation på kr. 10.000, som Jette Torp overrakte under koncerten.

Om aftenen var der gallamiddag på Hotel Royal – det sted, hvor klubben startede med at afholde sine klubmøder. Der var ca. 30 udenlandske deltagere.

Fotos fra jubilæumsfesten

jubilaeum_2012 sammendrag

70 års festen i 2007

70 års jubilæet blev markeret med brunch på Thors Mølle. Ægtefæller og særligt indbudte gæster deltog.

Meget er forandret igennem årene, og meget er ganske det samme. Vores motto og idealer er de samme. Behovet for at møde kvinder fra andre erhverv, behovet for at møde kvinder fra andre lande og kulturer har i alle årene været et omdrejningspunkt.

Vores klubaften er ændret til den anden mandag i måneden. Vi betaler ikke 2,95 som i 1946 men kr. 150,- for en hovedret og en kop kaffe. Men vi har som fra begyndelsen 3 min., egoforedrag, sang, udflugter og foredrag. Og indsamling af penge til velgørenhed har hele vejen i gennem været krumtappen om samværet.
I mange år holdt klubben velgørenhedsmøde i november, siden 1997 har vi i stedet holdt loppemarked.

60 års festen 1997

60 års jubilæet i 1997 strakte sig over flere dage. Der var samling i private hjem fredag aften, fest lørdag i Musikhuset og gløgg hos Hanne Juhl Sørensen lørdag aften. Søndag sagde man farvel til gæsterne efter gudstjeneste i Vor Frue kirke og frokost. Et jubilæum som især skal fremhæves for, at der ved den lejlighed blev uddelt 60.000 kroner til diverse projekter.

50 års festen 1987

Ved 50 års festen 5. dec. 1987 fik man hummersuppe, sorbet, sprængt kalkun og desserttallerken. Festmiddagen foregik i frimurerlogen i Christiansgade.

40 års festen 1977

Der var 100 deltagere ved 40 års jubilæet den 3. dec. 1977 på Scanticon, heraf to chartermedlemmer. Her var først reception, derefter middag, hvor bordene var pyntet i soroptimistfarver, og gaven til hver deltager var en keramikklokke. Af deltagerlisten kan man læse at Inger Ries, Birthe Ries, Karen Wonsild, Inger Hill, og Irma Tonsgaard deltog. Desuden var Johanne Sørensen med. Menuen er flæskesteg og hvidkålssalat og brændte figner.

25 års festen i 1962 

120 festklædte soroptimister fra ind- og udland er med på Hotel Royal. Gæsterne fra Holland kom dog ikke på grund af prinsesse Wilhelminas begravelse. Tre gange under middagen flyttede Aarhus søstrene fire pladser til højre og fik på den måde talt med rigtig mange. Koncertsangerinde Gudrun Kesmodel optrådte. Og referenten slutter sin beskrivelse af den dejlige begivenhed således: “Da de sidste gæster var rejst søndag aften kunne Aarhus søstrene gå til ro med en god bevidsthed om, at det havde været udmærket, yndigt og foret med fløjl indeni.”

10 års festen i 1947

Her var 99 deltagere – heraf 53 egne medlemmer, og festen varede hele dagen med morgenmad på konditori, udflugt til domkirken og den gamle by, frokost på Guldhornet, the-arrangementer i private hjem og middag om aftenen på Hotel Royal. Kl. 23 skulle nogle med toget, men de fleste blev til te og kringle (med sukat og rosiner, som det fremhæves) til kl. 1 om natten.
I referatet står der, at det var en storstilet og vellykket fest, og stemningen var animeret. Aftenen var ikke nær lang nok og der var sorg da man skiltes, klubmedlemmerne var samtidig beskæmmet over al den tak, der blev dem til del.

 

Soroptima redaktører fra Århus

Nogle år senere bliver Aarhusklubbens Grethe Larsen Ledet redaktør af Soroptima. I en leder i bladet skriver hun under overskriften ”Konebytning er mere almindelig i Danmark end på Grønland”, at der sker konebytning sted i stor stil til de forfærdelige baller i hjemmene, selv i befolkningslag, hvor man ville have forsvoret en sådan løshed i sæderne. Det er selv i velansete grundtvigske kredse, hos akademikere og hos de store bønder. Det er en slappelse af moralbegreberne der finder sted ved Kannibalfesterne selv i pæne hjem, hævder hun.
I det følgende nummer beder andre medlemmer hende om straks at holde op med at skrive om andet end soroptimistting i bladet. Konebytning finder bestemt ikke sted blandt soroptimister, skriver et medlem og beskylder Grethe Larsen Ledet for at propagandere for afholdssagen. Grethe Larsen Ledet svarer igen over to sider – meget fornærmet – og truer med at gå som redaktør.
I de efterfølgende numre kommer andre læsere hende til undsætning og beder hende så mindeligt om at blive, og Aarhusklubbens Gudrun Kesmodel bruger en del af sine 3 minutter til at undre sig over, at hun aldrig er blevet byttet væk til noget selskab!
Grethe Larsen Ledet bliver på posten, til hun bliver syg i 1952, hvorefter et andet Århusmedlem overtager redaktørhvervet – det er Ingrid Appel.
I sin redaktørtid når Grethe Larsen Ledet at foreslå , at medlemmernes navne får tilføjet Frue eller Frøken-titel – af praktiske grunde, som hun siger. Men hovedparten af medlemmerne fandt, at det var nok med fagbetegnelsen.

I 2001-2004 blev Soroptima igen redigeret i Århus. Søs Kjeldsen, Birgit Madsen, Susanne Olsen og Birte Ries udgjorde redaktionen.

 

European Days 2008

I 2008 inviterede Aarhus Soroptimistklub og Aarhus Kraka til den 7. udgave af European Days med temaet: No tolerance of intolerance

156 soroptimister og 36 gæster deltog i arrangementet, der strakte sig over weekenden 19 – 21. september – med yderligere mulighed for ture i Danmark de følgende  tre dage.

Om fredagen var der modtagelse på Aarhus Rådhus og musik fra Århus Pigegarde.

Om lørdagen afholdtes en konference i Søauditoriet på Aarhus Universitet med taler af

Federationspræsident Mariet Verhoef-Cohens, der fortalte om sine visioner frem mod 100 års jubilæet i 2021 og om sin forventning til projektet “Soroptimists go for Water”

Elizabeth Ngugi fra Universitetet i Nairobi fortalte om AIDS, HIV og stor politisk uro i sit hjemland og om sin kamp for at skaffe mikrolån til kvinderne, for at give dem muligheden for selv at skaffe sig indtægter.

Birthe Holst Jørgensen (direktør for Nordisk Energiforskning) manede med sit foredrag “Don’t ask what the climate can do for you – ask what YOU can do for the climate” til fortsat opmærksomhed over for nutidens store udfordring overfor klimaændringer.

Anders Mogensen (der er opvokset i en fattig landsby i Nigeria) fortalte om sit arbejde for at gøre det muligt at hvert barn i Afrika kan få en labtop, der drives af solceller til 100 dollars.

Alina Radu fra Moldova fortalte om, hvor svært det er at være kritisk journalist og om det manglende demokrati i Europas fattigste land.

Den polske unionspræsident,  Bogusia Kalita, fortalte om kvindernes vilkår og manglende ligestilling i sit land 20 år efter murens fald.

Lørdan aften afholdtes en gallamiddag i Turbinehallerne med lurmusik og sang fra Århus Studentersangere. En festlig afslutning på en spændende dag.

Værtinderne bar ens tørklæder med logo for arrangementet

 

 

 

 

 

 

Hanne Jensbo på talerstolen i Montreal

Århusklubbens medlem, advokat Hanne Jensbo var i 2009-11 præsident for alle 90.000 soroptimister i hele verden.

Igennem årene har en række medlemmer også på anden vis være aktive på unionsplan (landsplan). Tre gange har Unionspræsidenten været fra Århusklubben. I 1992-94 var Hanne Jensbo var Unionspræsident.