Teenagemødre i Rumænien

Rapport 2019

Den rumænske union har fejret sit 20 års jubilæum. Her er en status fra besøget, både om klubberne og projektet Teenagemødre i Rumænien.

Klik her for rapporten fra Rumænien

Daniela fra Craiowa er en af de teenage mødre, soroptimisterne har hjulpet. Hun gik ud af skolen i 6. klasse, men med soroptimistenes hjælp er hun tilbage på skolebænken og nu i 7. klasse. Danielas forældre har selv ingen uddannelse og med mange brødre som søskende er det svært for Daniela at gå i skole. Men med soroptimisternes støtte er der håb for, at hun kan komme videre med skolen.

Rapport 2018

Soroptimisterne har arbejdet med flere tiltag i dette projekt. De har lavet konferencer på flere skoler med deltagelse af unge kvinder, Desuden har de fremstillet et lille skilt, som deltagerne får, og som er så fint, at det vil man godt gå med for at lave PR for de værdier, der ligger i soroptimismen. Der har været så god en feedback på de afholdte konferencer, at soroptimisterne opfordres til at komme flere steder. Vi håber, at projektet udvikler sig som ringe i vandet.

Læs hele rapporten fra Gatriela Popa fra SI Slatina her.

Opstart i 2017

Alle klubber i Danmark går nu sammen om at støtte projektet Teenagemødre i Rumænien. P.g.a. manglende viden om sexualitet, prævention m.m. er  alt, alt for mange unge piger blevet gravide i en ung alder – helt ned til 12 år. Oftere end i Danmark er årsagen incest. I 2016 blev mere end 17.600 rumænske piger mellem 15 og 19 år mødre. I hele Europa indtager Rumænien førstepladsen inden for dette område.

Danske soroptimister støtter med penge de rumænske soroptimister, således at de kan gennemføre en kampagne, hvor de gør opmærksom på teenagepigers rettigheder og i samarbejde med skolernes lærere præsenterer kampagnen for de ældste klassser. Desuden støttes de mest udsatte unge mødre.

Projektet er tostrenget, idet klubberne:

1. dels ønsker at starte et oplysende, forebyggende arbejde overfor en større målgruppe af unge fra 12 års alderen, så pigerne bliver bevidstgjort om deres rettigheder og får kendskab til prævention.

2. dels ønsker at støtte med en social indsats blandt vanskeligt stillede teenagemødre..

Målet er, at teenagemødrene med støtte både vil kunne tage sig bedre af deres børn og færdiggøre deres skolegang.

Da soroptimismen kom til Rumænien

Murens fald i 1989 fik mærkbare konsekvenser i Aarhus Soroptimistklub. Sammen med en række andre  midtjyske soroptimistklubber blev det nemlig starten til et stort samarbejde med kvinder i Rumænien.

Soroptimisterne herfra kom første gang til Rumænien i påsken 1991. I to privatbiler fyldt med medicin, tøj,  legetøj osv. kørte de 2250 km til Craiova ad hullede og dårlige veje. Vi fik straks kontakt med lærere og forældre i Skole 21 og alle mødte os med smil og venlighed. Mange år efter har de fortalt os, at de i starten var skeptiske overfor hvad ”disse damers” egentlige ærinde var. Var det politisk, var det religiøst eller hvad ville de? De kunne ikke forestille sig, at disse danske soroptimister ”kun” havde det formål at hjælpe andre.

Det er umuligt at tælle eller måle de tons af tøj, skolemøbler, hospitalsudstyr og medicin, vi fik bragt til Craiova. Der var 36 præstekåber, fem store ruller sort stof til nonnerne, en tandlægeklinik, 20 mikroskoper fra Aarhus Universitet, en minibus til transport af handicappede børn samt et nødhospital fra den kolde krigs tid, som blev kørt derned af 27 lastbiler bemandet med 56 CF’er fra hele Midtjylland. En spejdertrop blev også oprettet i Craiova, og den eksisterer stadig.

I 1993 blev den første soroptimistklub i Craiova etableret. 40 danske soroptimister deltog og mange venskaber blev etableret. Der var i disse år en livlig trafik med udveksling af lærere, skoleelever, sygeplejersker og soroptimister .Vi arrangerede ferielejre ved Sortehavet for børn og lavede engelskkurser for soroptimisterne.

Vi samlede penge ind, solgte kort og holdt foredrag for at skaffe penge til at finansiere projekterne.  Der kom nye klubber i Slatina, Bucharest, Timisoara, Cluj og Brasov. Soroptimister fra alle klubber, elever og skolefolk blev inviteret til Danmark på studieophold med hjælp fra den danske Demokratifond, hvis økonomiske støtte har været uundværlig. Senere er der etableret klubber i Targoviste og Arad.

Vor indsats har nu ændret sig fra at være praktisk hjælp til at være mere moralsk og økonomisk støtte til, at rumænerne selv kan udføre projekter i deres lokalsamfund. Vi startede arbejdet med STOP kvindehandel, hvilket projekt nu varetages af Danmarks Unionen.  Vi støtter løbende ansøgninger om arrangementer for børn og unge, herunder sigøjnerbørn, enlige mødre og udsatte grupper i samfundet.

Selv om der er sket store fremskridt i det rumænske samfund undervisning, er der stadig mange, der lever i fattigdom, og mangler rent vand, offentlig kloakering og asfalt på vejene.

Det er en fornøjelse at se, hvordan soroptimistklubberne udvikler sig og er meget synlige i lokalsamfundet. De er stolte af at være med i en international organisation.

Vi er taknemmelige over, at vi i over 20 år har været vidner til det rumænske samfunds udvikling, og alt det vi har lært af vore rumænske venner.

Samarbejdet med klubberne i Rumænien fortsætter i vished om, at soroptimister også her gør en forskel i et lands genopbygning og demokratisering.

I forbindelse med vort 75-års jubilæum vil venskabsklubben i Timisoara modtage en donation til støtte for en sygestue for førstegansfødende mødre.

Iris skolen

Et af vore medlemmer ønskede sig til sin fødselsdag bidrag til at eleverne på Irisskolen kunne holde en fødselsdagsfest.

Iris College er en skole for blinde og svagtseende børn og unge mennesker i Timisoara.

Ved hjælp af midler fra Rumæniensudvalget i Region 2, støtter SI Timisoara et projekt, som de kalder “Small Enterprisers”.

Projektet går ud på at oprette små virksomheder på skolen, og ligesom i den virkelige verden skal børnene lære at skrive ansøgninger til de forskellige stillinger, der skal besættes. De skal lære at drive en virksomhed både praktisk og økonomisk. De skal lære at skrive nødvendige dokumenter, at planlægge og evaluere. Projektet hjælper rigtig mange børn.

Besøg I Rumænien

Kirsten Lindberg og Hanne Jensbo har været i Rumænien utallige gange for at bakke de rumænske soroptimister op i deres arbejde.

Besøg fra Rumænien

Som led i at Danmarks unionen er mentor for Rumæniens unionen inviteres den kommende unionspræsident på besøg til Danmark for at få et indblik i “den danske model”, ligesom vi bliver opdateret med de rumænske kvinders og klubbers udfordringer.

I april 2017 har vi i Aarhusklubben haft et frugtbart møde. På billedet ses

Bagerst:

Søs Kjeldsen, Pia Tokkesdal-Schou og Hanne Jensbo
Viceunionspræsident Laura Chico fra SI Cluj i stribet bluse.
Og Unionspræsident Adriana Rotaru fra SI Craiova.