Love og vedtægter

SI Skjern Tarm er naturligvis underlagt Unionens Love samt Klublove og Vedtægter. Du kan se på Unionslove og-vedtægter og Klublove og -vedtægter. Se love og vedtægter her

SI Skjern-Tarm arbejder ud fra denne Klublov og -vedtægt for SI Skjern-Tarm, som er godkendt på generalforsamlingen den 2. november 2022.

Derudover har SI Skjern-Tarm vedtaget et KlubreglementKlubreglement SI Skjern Tarm 2024

 

Sådan håndterer vi klubmedlemmernes oplysninger: GDPR SI – Manual til data behandling