Medlemsfortegnelse

Medlemmer pr. 1. april 2023

Ellen Margrethe Hommelhoff

Marianne Larsen

Mette Bukholt

Anne Marie Obbekær Thomsen

Annalise Pedersen

Anne Lise Lytgens Skovfoged

Annelise Thomsen

Hanne Laier Thomsen

Birgithe Aarup Jensen

Helle Stærk

Lilian Daugård Hansen

Irma K. B. Feldskou

Sabine R. Mogensen

Mie Koldby

Karen Teglgaard

Johanne Holk Nielsen

Tanya Stear

Karina Skovsgaard Nielsen

Gunhild Dokkedal

Tine Thalund Larsen

Dorthe Gammeljord

Lone Hansen