Medlemsfortegnelse

Medlemmer pr. 1. april 2024

Ellen Margrethe Hommelhoff

Marianne Larsen

Kim Setter Hansen

Lisbeth Nielsen

Mette Bukholt

Annalise Pedersen

Anne Lise Lytgens Skovfoged

Annelise Thomsen

Hanne Laier Thomsen

Birgithe Aarup Jensen

Lilian Daugård Hansen

Inger Mølleskov

Sabine R. Mogensen

Anne Marie Obbekær Thomsen

Karen Teglgaard

Helle Stærk

Johanne Holk Nielsen

Karina Skovsgaard Nielsen

Gunhild Dokkedal

Tine Thalund Larsen

Dorthe Gammeljord

Lone Hansen