Distrikt 1

Soroptimist International Danmark er pr. 1. januar 2023 opdelt i 3 distrikter. SI Skjern-Tarm er en del af distrikt 1, som omfatter følgende klubber:

Brande, Grenaa, Herning, Hjørring, Horsens, Ikast, Mariager Fjord, Odder, Randers, Ringkøbing, Silkeborg, Skagen Skanderborg, Skive, Skjern-Tarm, Aalborg, Aarhus.

På det første distriktsmøde blev der besluttet følgende:

Kommende distriktsmøder

Hver klub indbetaler 500 kr. til den klub, der skal afholde næste års møde. Beløbet indbetales umiddelbart efter et afholdt møde: Kontonummer meddeles på mødet.
På distriktsmødet blev det desuden vedtaget, at de år, hvor flere klubber sammen skal arrangere et stort møde, skal klubberne ligge i geografisk nærhed. Den nye og gældende liste ser derfor således ud:

NB Hvor der kun er én klub, er der tale om et “lille” møde med deltagelse af klubpræsidenter, vicepræsidenter, KPD’er,  KAPD’er og Extensionudvalget.

2024 Aarhus

2025 Skagen, Hjørring og Aalborg

2026 Grenaa

2027 Horsens, Odder og Skanderborg

2028 Mariager Fjord

2029 Brande, Ikast og Skjern-Tarm

2030 Ringkøbing

2031 Herning, Silkeborg og Skive

2032
Næste rækkefølge planlægges

I øjeblikket arbejder forskellige projektgrupper på at skabe indhold i distriktets arbejde.