Donationsregnskaber

Soroptimist International Skjern-Tarm har tilladelse fra Civilstyrelsen (Insamlingsnævnet) til at indsamle midler til projekter.

Tilladelse  gælder for ét år ad gangen og det er en forudsætning, at klubben offentliggør donationsregnskaberne, så alle har mulighed for at, hvad pengene går til.

Vi skal indsende det første donationsregnskab inden 1. august 2023. I den forbindelse vil det blive offentliggjort her på siden.

Regnskab for 1. marts 2022 til 28. februar 2023