Projekter

“Soropti – hva´for noget?” er der mange, som spørger.

Soroptimist International er verdens største NGO (non-governmental organisation) for kvinder i erhverv. Organisationen har rådgivende status i FN. Gennem praktiske projekter arbejder vi for at fremme menneskerettigheder og forbedre kvinders status. Vi er neutrale i partipolitiske og religiøse spørgsmål. Vi lægger vægt på at skabe et bredt netværk mellem kvinder både socialt og professionelt, nationalt og internationalt. Soroptimist International Danmark har ca. 1.600 medlemmer. Der er 59 klubber i Danmark. Vi mødes en gang om måneden til klubmøder, hvor vi f.eks. planlægger aktiviteter for at fremme vores mål, hører foredrag eller tager på virksomhedsbesøg. Overordnet set arbejder vi for at fremme de 5 mål som er beskrevet på vores forside. (Se her) og ud fra disse formål laver soroptimist-klubberne et utal af spændende projekter

Arbejdet er baseret på frivillighed.Hver enkelt klub er inden for disse rammer helt selvbestemmende angående, hvordan vi arbejder.Nogle klubber laver deres helt egne projekter og andre klubber samarbejder om projekter. Her kan du læse om projekter på verdensplan og International President´s Appeal På europæisk plan er der også rigtig mange projekter i gang. Se her I Danmark er der projekter, hvor alle danske klubber samarbejder. (Unionsprojekter) I vores region, Midtjylland (Region 2) er vi gået sammen om et Ukraine projekt Læs mere her Brandeklubbens arbejde har indtil nu hovedsageligt været fokuseret på indsamling af midler.

Projekter