Moving the World to end hunger

I alt blev der i 2022 indsamlet kr 343.000 til projektet