For medlemmer

Lukkes for eksterne:

Afbud senest mandag før mødeaften til
Vivi Sejr

Klubmødereferater

Bestyrelsesmøder

Medlemsliste

Sociale grupper

Mærkedage / Jubilæer

Venskabsklubber

Præsidenter i Brande Soroptimist – Birthe Madsen den første

Logo

Kontingenter – herunder kontingentbetaling

Kontonummer / MobilePay