Bestyrelsen

Klubbens bestyrelse: (2022/2023)

 

Præsident Marianne Holst-Larsen
Vicepræsident Lisbeth Pedersen
Klubsekretær Jane Brunbech
Kasserer Mette Degn
Bestyrelsesmedlem Lone Søndergård Lauritzen
Bestyrelsesmedlem (KPD) Dorte Palmelund
Suppleant Lene Christophersen
Klubmester: Lene Würtz

Øvrige poster:

KAPD: Jette-Birte Hansen
Revisor Kirsten Pedersen
Revisorsuppleant Anni Hermann
Suppleanter til Danmarksunionen Marianne Holst-Larsen, Mette Degn
Extensionudvalget: Lene Rahbek, Conny Deleuran
Ukraineudvalg Kirsten Pedersen, Linette Opstrup, Hanne Bentzen
Venskabsby Ditmarschen Dorte Palmelund, Sigrid Møller, Marianne Holst-Larsen, Conny Deleuran
Venskabsby Eldoret,Kenya Jette Nielsen, Dorte Palmelund
Webmaster Linette Opstrup, Lone Lauritsen
Klubben blev stiftet d. 23. september 2000
Chartret af Dilek Ozcan, Tyrkiet
Gudmoder: Eva Mortensen, Herning

 

Præsidenter gennem årene