Stop kvindehandel

Aarhusklubbens store projekt igennem en årrække har været Stop Kvindehandel.

Vi har samlet rigtig mange penge ind – næsten 2 mio.kr. på landsplan – til Reden, samlet underskrifter ind til både Justitsministeren og Socialministeren, gået i optog, været med til høringer og blandet os i mediedebatten. Alt sammen med det formål at sætte focus på at kvinder handles som en vare i vores land. Lige så længe der er kunder til disse kvinder, lige så længe vil problemet eksistere.

Pengene indsamles ved salg af lilla sløjfer samt balloner. En 20’er her og en 20’er der – det er blevet til rigtigt mange penge – ikke mindst fordi mange mennesker gerne giver rundhåndet.

Vi sælger for at støtte Reden økonomisk. Desuden støtter vi direkte i Litauen og Rumænien med oplysningsmateriale til de unge piger, så de ved, at “et godt tilbud” om arbejde i udlandet kan været givet af bagmænd til prostitution. Med støtte af Den danske Union gøres nu et stort arbejde af soroptimistklubber i de to lande for at oplyse og støtte de unge piger.

Trafficking

Unge kvinder fra fattige lande lokkes til Danmark med løfter om velbetalte job – men tvinges i prostitution.

Udenlandske handlede kvinder:

• Tvinges til dagligt at lade sig udnytte af 15 – 20 ”kunder”, under trusler om vold mod dem selv eller deres familie.

• Lever under slavelignende forhold.

• Udsættes for svære fysiske og psykiske skader.

• Ved ikke i hvilket land, de er.

• Kan ikke sproget.

• Har ingen rettigheder i vores samfund.

• Afleverer under trusler alle indtægter til bagmænd.

• Skylder bagmænd penge for forplejning og rejser til Danmark.

• Har ofte gæld på 100.000 kr. eller mere.

Hvert år handles

på verdensbasis 4 mio. kvinder og børn til sexindustrien.

I Europa min. 120.000.

I Danmark er antallet  2.000 – 4.000 kvinder.

100 mænd og ét brev

I 2006 lavede vi en lille happening, hvor vi sendte 100 enslydende breve til 100 mænd i Aarhus om deres brug af prostituerede. Vi fik faktisk mange svar, dog ikke 100 !

Efterfølgende stillede vi os op på Store Torv og uddelte materiale om Stop Kvindehandel og indsamlede underskrifter mod kvindehandel.

Efterfølgende kunne en lille delegation aflevere ca. 3000 underskrifter til daværende justitsminister Lene Espersen.