Forbrændte børn på sygehus i Ukraine

Støtte til Ukraine

Støtte til Ukraine er et regionsprojekt i Region 2. Målet er at støtte de nuværende og kommende klubber i Ukraine i deres humanitære arbejde over for kvinder og børn i Ukraine.

 *  Mere end 1,5 mio kr.  *

Så meget har klubberne i region 2 over årene bidraget med for at forbedre forholdene i Ukraine i de sidste 20 år

Og det bliver ved !

Vi støtter løbende klubberne i Ukraine, så de får økonomisk mulighed for at yde hjælp til de forskellige lokale projekter. Efterfølgende får vi rapporter fra klubberne om projekternes forløb, så vi ved at pengene er brugt på den rigtige måde.

I 2020 – 2021 har klubberne arbejdet med oprensning af brønde til drikkevand, og der er sket en stor forbedring for de byer, hvor arbejdet har været i gang. Derfor fortsættes dette arbejde i flere bysamfund.

De sociale forhold i Ukraine er meget anderledes end vore, og soroptimisterne i Ukraine gør et utroligt stort, meget engageret og uegennyttigt arbejde med bl.a. at:

 • renovere børnehjem for både fysisk og psykisk handicappede børn med sovesale, badeværelser, køb af senge, gardiner m.v.
 • afhjælpe skaderne for børn som har fået dårlige tænder/flurisis så emaljen er ødelagt. Projektet blev kaldt Let children smile.
 • hjælpearbejde for forældreløse børn
 • udbrede kendskab til Aids og forebyggelse deraf
 • sommerlejre for børn med Aids
 • oplysning og information om brystkræft
 • foldere om brystkræft
 • sprogundervisning
 • Klinik med medicin og inhalator til fortrinsvis børn med astma og lungesygdomme
 • Kurser for enker efter krigen i det østlige Ukraine
 • Kurser i Sy og Design
 • Sygestuer på en gynækologisk afdeling i Lviv
 • 2 tandklinikker til 2 skoler for retarderede børn
 • Aktivitetescentre for fysisk og psykisk retarderede
 • Teaterprojekt, hvor børn synger og optræder for et publikum
 • Engelskundervisning for soroptimister

Der er fire soroptimistklubber i Ukraine, nemlig

 1. Kiev chartret 1993
 2. Dnepropetovsk chartret 1999
 3. Lviv chartret 2000
 4. Uzhhorod chartret 2007

Simferopol/Krim blev chartret 2005 – denne klub er lukket, efter at Rusland annekterede Krim!

Hent her en kort rapport om arbejdet.   Ukraine folder

Fælles projekter er en af de bedste måder at overvinde de vanskeligheder, som de enkelte klubber står ansigt til ansigt med. Den økonomiske situation i disse lande og den lave levestandard for størstedelen af befolkningen gør, at sådanne aktiviteter som f.eks. fundraising er næsten umulige. Det er for de mest udsatte grupper som børn, kvinder, ældre mennesker og handicappede et kæmpeproblem. Men nogle problemer afhjælpes på grund af den gode kontakt til soroptimist klubberne i Ukraine og de danske klubber, som samler penge sammen, og kan fungere som rådgivere og som moralsk opbakning. 

Soroptimisterne har hånd i hanke med, hvordan pengene bliver brugt og fører tilsyn. Pengene bliver overført, når vi har hørt om klubbernes ønsker og efterfølgende skal den modtagende klub aflægge rapport om projektet.