Lands- og Repræsentantskabsmøde

Læs her fra Unionens side

 

Tarm den 29. oktober 2020

Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde i SI Danmark I henhold til Unionslove og -vedtægter indkaldes til Repræsentantskabsmøde lørdag den 24. april 2021

P.g.a. corona afholdes landsmødet som et virtuelt møde.  Afvent nærmere info.

Forslag som ønskes behandlet på Repræsentantskabsmødet samt indstilling af kandidater til de ledige poster, skal indsendes til president@soroptimistdanmark.dk inden den 15. februar 2021.

Karen Teglgaard

Unionspræsident 2020-2022

 

Læs her om poster på valg