Projekter og aktiviteter

I løbet af et soroptimist-år, som går fra oktober til september har SI Skive mange forskelligartede projekter og aktiviteter. Det kan være større evt. pengeskabende arrangementer som fx julemarked, Moving the World eller kirkekoncert
LÆS OM ALLE PROJEKTER OG AKTIVITETER HER –

De tre A’er: De fleste af klubbens projekter starter med en ide opstået hos klubbens medlemmer (AWARENESS = at skabe opmærksomhed). Fra ide til handling har hvert projekt sit eget forløb, men i de fleste tilfælde vil projektet både skabe opmærksomhed udenfor klubben (ADVOCACY = at tale om emnerne til andre), resultere i en handling og afsluttes med en donation (ACTION = at handle).

SI Skive’s projekter knytter sig så vidt muligt til de fokusmål / strategimål, som Soroptimist International (SI) arbejder efter over hele jorden. Disse fokusmål er ligeledes i tråd med FN’s 2030 mål

Projekter

Julemærkehjemmet i Hobro

Flere af SI Skives projekter har resulteret i en donation til Julemærkehjemmet i Hobro. Julemærkehjemmet ligger i Østerskoven nær Mariager Fjord. I dejlige omgivelser lærer børn med trivselsproblemer at leve et liv med sund mad, nærvær, kammeratskab og masser af motion sammen med andre børn, der er i samme båd. Julemærkehjemmet i Hobro er indrettet […]

Kalenderen “Markante kvinder på Skiveegnen”

I forbindelse med SI Skives 20 års fødselsdag d. 13. nov. 2013 udgav klubben kalenderen som hyldest til disse kvinder og som hyldest til, hvad kvindekønnet formår. Temaet kunne ikke være andet end markante kvinder på Skive-egnen. Hvordan har markante kvinder på Skive-Egnen udmærket sig – mange var ganske stridbare, mange ugifte og selvhjulpne. Fælles […]

Julemarked

I 10 år har SI Skive afholdt velbesøgte julemarkeder, hvor en stadig større produktion af dekorationer, kreativt håndværk, lækker sylt, julepynt og hjemmebagte kager er blevet solgt til fordel for projekter til gavn for kvinder og piger. Det populære lotteri med mange fantastiske gevinster har fristet de besøgende gæster til at købe lodder, og konkurrencen, […]

Angolaprojekter

Sammen med fem andre klubber i Region 1 arbejder SI Skive med projekter i provinsen Benguela i Angola. Angolaprojekterne opfylder alle Soroptimist International’s fem fokusmål og syv af FN’s 2030 mål. I løbet af de 10 år arbejdet har fundet sted, er adskillige delprojekter løbet af stablen: Der er etableret fem vandrensningsanlæg. En gruppe kvinder […]

Moving the World to end Hunger

Moving the World to end Hunger er et samarbejde mellen Soroptimist International, Stop Sult Fonden og FNs fødevareprogram, WFP. Soroptimist International støtter WFPs skolemadsprogram i Burkina Faso, der dækker 565 grundskoler og sikrer, at eleverne dagligt får morgenmad og frokost igennem hele skoleåret For at sikre, at piger færdiggør grundskolen, får familier med døtre i […]