Bestyrelsen

1. januar 24 til 31. december 24:

Præsident:

Charlotte Just

Vicepræsident:

Jarka Bach Hansen

Klubsekretær:

Anny Frøslev

Kasserer:

Inge Lysdahl

Klub Program Director (KPD):

Lisbeth Pinholt

Klubmester:

Inger Kolding

Bestyrelsessuppleant:

Åse Højris

Mail til bestyrelsen charlotte@torsmark.dk

Øvrige poster:

1. januar 24 til 31. december 24

Klub Assistant Program
Director (KAPD)
 Anita Engberg
1. repræsentant til
Danmarksunionen

Charlotte Just

2. repræsentant til
Danmarksunionen

Jarka Bach Hansen

Fra Klublove og Vedtægter (kursiv):

Bestyrelsen skal tage sig af Klubbens løbende opgaver. Dens hovedfunktion er:

  • at forberede og forelægge løbende sager for generalforsamlingen,
  • hvert år at udfærdige, godkende og forelægge regnskab og forslag til budget for generalforsamlingen,
  • at udfærdige dagsorden for generalforsamlingen,
  • at udfærdige generelle retningslinjer for Klubbens aktiviteter,
  • at udføre generalforsamlingens beslutninger.

Bestyrelsen skal holde mindst 4 årlige møder

Klubben repræsenteres i Unionen af 2 aktive medlemmer, der kaldes repræsentanter. Disse vælges for 2 år, én repræsentant hvert år.
Suppleanter vælges på samme måde. De skal træde i stedet for en repræsentant, der ikke er i stand til at udøve hvervet, eller som er blevet medlem af Unionens forretningsudvalg.

Præsidenten er Klubbens ene repræsentant. Bestyrelsen vælger en suppleant for præsidenten. Den anden repræsentant og en suppleant vælges på generalforsamlingen for en periode af 2 år, – det år, der ikke er valg til præsidentposten.

Repræsentanterne aflægger beretning til Klubben efter hvert repræsentantskabsmøde.

Klubben skal have en Programme Director (KPD) og en Assistant Programme Director (KAPD)

Klubben skal vælge et extensionudvalg på 3 medlemmer, hvoraf 2 vælges på generalforsamlingen og 1 udpeges fra bestyrelsen.

Der vælges hvert år på generalforsamlingen en revisor og en revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted.