Bestyrelsen

1. oktober 20 til 30. september 21:

Præsident: Kirsten Rathjen
Vicepræsident:  Mette Albæk Trærup
Klubsekretær:  Elin Kopp
Kasserer:  Inge Lysdahl
Klub Program Director (KPD):  Solvejg Wøldiche
Klubmester:  Mona Jørgensen
Bestyrelsessuppleant:  Birgit Bukhave Kjeldgaard
Mail til bestyrelsen  KLIK HER

Øvrige poster:

1. oktober 19 til 30. september 20

Klub Assistant Program
Director (KAPD)
 Birthe Sonne
1. repræsentant til
Danmarksunionen
 Kirsten Rathjen
2. repræsentant til
Danmarksunionen
Mette Albæk Trærup

Fra Klublove og Vedtægter (kursiv):

Bestyrelsen skal tage sig af Klubbens løbende opgaver. Dens hovedfunktion er:

  • at forberede og forelægge løbende sager for generalforsamlingen,
  • hvert år at udfærdige, godkende og forelægge regnskab og forslag til budget for generalforsamlingen,
  • at udfærdige dagsorden for generalforsamlingen,
  • at udfærdige generelle retningslinjer for Klubbens aktiviteter,
  • at udføre generalforsamlingens beslutninger.

Bestyrelsen skal holde mindst 4 årlige møder

Klubben repræsenteres i Unionen af 2 aktive medlemmer, der kaldes repræsentanter. Disse vælges for 2 år, én repræsentant hvert år.
Suppleanter vælges på samme måde. De skal træde i stedet for en repræsentant, der ikke er i stand til at udøve hvervet, eller som er blevet medlem af Unionens forretningsudvalg.

Præsidenten er Klubbens ene repræsentant. Bestyrelsen vælger en suppleant for præsidenten. Den anden repræsentant og en suppleant vælges på generalforsamlingen for en periode af 2 år, – det år, der ikke er valg til præsidentposten.

Repræsentanterne aflægger beretning til Klubben efter hvert repræsentantskabsmøde.

Klubben skal have en Programme Director (KPD) og en Assistant Programme Director (KAPD)

Klubben skal vælge et extensionudvalg på 3 medlemmer, hvoraf 2 vælges på generalforsamlingen og 1 udpeges fra bestyrelsen.

Der vælges hvert år på generalforsamlingen en revisor og en revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted.