Bliv medlem

Soroptimist er ikke noget, man går til – DET ER NOGET, MAN ER

Du er velkommen til at besøge vores klub, og du er også velkommen til at blive medlem af vores klub.

Tag gerne en tur rundt på vores HJEMMESIDE for at se, hvad der foregår i klubben.

Som soroptimist får du et bredt netværk til andre kvinder – både professionelt og socialt.
Mellem soroptimister skabes livsvarige venskaber på tværs af erhverv, race og nationalitet.

De fleste klubber i Danmark mødes en gang om måneden med undtagelse af juli og august, hvor der holdes sommerferie. I SI Skive har vi dog også møde i august.
Klubmøderne indeholder nogle faste punkter og foredrag, virksomhedsbesøg eller evt. tilrettelæggelse af events, humanitært arbejde, mv.
Mødeindholdet bestemmes af den enkelte klub og varierer derfor meget fra klub til klub.

Som soroptimist er du velkommen til at deltage i andre klubbers møder og i klubmøder i udlandet.

 

LÆS OGSÅ OM E-MEDLEMSSKAB