Moving the World to end Hunger

Moving the World to end Hunger er et samarbejde mellen Soroptimist International, Stop Sult Fonden og FNs fødevareprogram, WFP.

Soroptimist International støtter WFPs skolemadsprogram i Burkina Faso, der dækker 565 grundskoler og sikrer, at eleverne dagligt får morgenmad og frokost igennem hele skoleåret

For at sikre, at piger færdiggør grundskolen, får familier med døtre i de to ældste klasser i grundskolen ekstra fødevarerationer med hjem.

Der er stort behov for vores hjælp til skolemad  i Burkina Faso, både fordi Sahel regionen fortsat er ramt af tørke og derudover også er den region der er hårdest ramt af forværringer i sikkerhedssituationen i landet. Derfor er det endnu mere vigtigt for regeringen, i samarbejde med WFP,  at koordinere og intensivere indsatsen omkring skolemad for fortsat at sikre børns adgang til undervisning. Mange familier er flygtet til mere sikre områder og her bliver der bl.a. oprettet midlertidige skoler. På disse skoler er vi også, i samarbejde med WFP og soroptimisterne lokalt, med til at sikre at børn får et dagligt måltid mad.

Indsamlet beløb i perioden 2012-2018:

Moving the world to end hunger 2018

SI- Skive klubben afholdte deres Moving the World to End Hunger den 14. august 2018, med en vandretur i Taroks hovspor v/ guide Åse Højris efterfulgt af hygge på Hagensborg med mad og mulighed for køb fra salgsboden ”Her hvor livet gror”. Alle deltagere gav 100 kr. til projektet, maden var doneret af klubben og varerne i salgsboden var doneret af deltagerne. Salgsboden ”Her hvor livet gror” bestod af ting fra/til haven. Efter en fantastisk dejlig aften kunne Soroptimist International Skive videregive 7.500 kr. til projekt Moving the World to End Hunger. Foruden dette beløb donerede klubben yderligere 10.000 kr.

Moving the world to end hunger 2017

SI- Skive klubben afholdte deres Moving the World to End Hunger den 10. oktober 2017, med en vandretur over den fine nye bro bag Lidl og langs Skive å, rundt via Brårupvej og Sdr. Boulevard tilbage til Lidl igen. Alle deltagere gav 100 kr. til projektet og maden var doneret af klubben.Efter en fantastisk dejlig aften kunne Soroptimist International Skive videregive 5.749 kr. til projekt Moving the World to End Hunger.

Efter en frisk vandretur langs åen blev der inviteret på forskellige varme supper i det røde klubhus på Havnevej. Aftenen sluttede med et oplæg fra Jørgen Christensen, byarkitekt og planlægger ved Skive Kommune , som fortalte lidt om udviklingsplanerne for å-området og om visionsarbejdet for byplanlægningen hvor bl.a arkitektfirmaet BIG er kommet med indput.

Moving the world to end hunger 2016

Soroptimist International Skive (SI Skive) afholdte den 11.10.2016 det årlige arrangement MOVING THE WORLD TO END HUNGER til fordel for FNs Fødevareprograms (WFP) skolemadsordning i Burkina Faso. Den årlige indsats fra danske soroptimistklubber herunder den i Skive sikrer, at ca. 300 udsatte børn i et af verdens fattigste lande kan få et nærende måltid hver dag i et helt år for 300 kr. pr. barn. Skolemaden forbedrer markant børnenes levevilkår.

Med årets resultat på 4.850 kr. kan vi være med til at sikre, at piger kommer i skole alene af den grund, at de får mad. Skolemadsordningen giver ”tag hjem rationer” til de fattige familier, der sender deres døtre i skole – et vigtigt incitament til at sikre, at pigerne også kommer i skole. Forbedringer for piger medfører forbedringer for verden.

Årets arrangement i Skive var en skumrings-vandring for gæster og klubmedlemmer til Anine Michelsens Mindestuer, Fisken ved Rådhuset, Runestenene på Posthustorvet og Schades skulptur ”Jordens største lykke”.  Aftenen sluttede i Det Røde Klub-hus  med varm suppe og Allehelgens-hygge.

Moving the world to end hunger 2013

I 2013 havde soroptimisterne i Skive igen arrangeret en gåtur i forbindelse med det landsdækkende arrangement Moving the World to end hunger. Årets tur, søndag den 6. oktober ved Flyndersø, var begunstiget af det smukkeste solskinsvejr, hvor de mange to- og firbenede deltog. Undervejs blev der fortalt om det spændende og afvekslende landskab, sø og skov, krat af forvredne egetræer (troldeskoven), hede og dødishuller.

Rema 1000, Nørregade, Skive havde sponseret frugt og vand til deltagerne, og hver voksen betalte 100 kr.

Efter arrangementet kunne vi i alt kunne overføre 4.200 kr.til FN’s fødevareprogram i Burkina FasoFor 100 kr. kan et barn i Burkina Faso få skolemad hver dag i 4 måneder.