Projekter

Soroptimist International har forpligtet sig til at arbejde for FN’s millenium-udviklingsmål ved at sætte fokus på at

* udrydde fattigdom og sult

* sikre grundlæggende uddannelse til alle

* fremme ligestilling og styrke kvinders rettigheder

* reducere spædbarnsdødeligheden og børnedødeligheden

* reducere dødeligheden blandt gravide og fødende kvinder

* standse udbredelse af HIV/AIDS, malaria og andre sygdomme der truer menneskeheden

* sikre en miljøvenlig og bæredygtig udvikling

 * opbygge et globalt partnerskab for udvikling

Projekter