Hvem er vi?

Bestyrelsen

Berit Kiilerich Andresen | Præsident 2019-21

Dorte Mørkbak | Vicepræsident

Margit Simonsen | Sekretær

Ingrid Trans | Kasserer

Katrine Buchreitz | Bestyrelsesmedlem

Hanne Appel | KPD

Venskabsklubber

Skanderborg Soroptimistklub har venskabsklubber i flere lande.

Formålet er at vi gennem besøg og brevveksling kan lære hinandens klubber og landenes kultur at kende.

Det er blevet tradition, at vi 2 gange årligt udveksler breve. Her fortæller vi om arbejde og opgaver i klubberne.

Desuden besøger vi hinanden i klubberne, når det kan lade sig gøre.

Norge: Mo i Rana
Rumænien: Cluj-Napoca
Holland: Scheveninge
Sverige: Blekinge

Besøg i private hjem står altid højt på ønskelisten.

Der har i årenes løb været rig kontakt og udveksling med især Rumænien.