Kontakt


Præsident
Berit Kiilerich Andresen
kiilerichandresen@gmail.com


Extension (nye medlemmer)
Dorte Mørkbak
dorte.skovblomst@gmail.com