Velkommen til SI Herning


SI-Herning er en del af den verdensomspændende organisation, Soroptimist International, der verden over tæller ca. 75.000 kvinder fordelt på omkring 3.000 klubber på tværs af landegrænser.

Vi har via bl.a. vores loppemarked mulighed for at støtte kvinder og piger. I år går vores primære donationer til “Reden” og “Kvisten”. Reden har flere centre rundt i Danmark. Det er et anonymt være- og rådgivningssted for kvinder.”Kvisten” hjælper kvinder, der inden de er fyldt 18 år, har været udsat for sexuelle overgreb.

SI-Herning har 32 medlemmer, der er eller har været erhvervsaktive indenfor vidt forskellige faggrupper. Det giver en stor mangfoldighed og bidrager til et rigt klubliv.

Præsident
Eva Mortensen
mail: eva_sorop@yahoo.com
telefon nr. 4018 9218.

Klubmøder

Klubmøder:

Vi mødes som udgangspunkt den 2. mandag i hver måned fra 18.30 til 21.30.

Juli og august er sommerfri.

Si Herning – Klubprogram 2. halvår 2021 – rev. aug. 2022, – (1)

 

Klublivet:

Indholdet på vores klubmøder kan være:
• Virksomhedsbesøg på den arbejdsplads, en af medlemmerne selv er tilknyttet eller andre interessante erhverv.
• Samfundsrelevante emner, der kan vedrøre klubbens focusområder
• Planlægning af aktiviteter og moneymaking i klubben
Klubben er opdelt i skiftende netværksgrupper. Disse grupper står for at arrangere nogle af klub-aftenerne. Det giver mulighed for at sparre med hinanden i forskellige fora.

 

si info-brochure_dk_2019

 

 

Loppemarked 2023: 25.- 26.marts

Loppemarked 2023 blev afholdt d. 25.-26. marts i Nordvesthallen i Tjørring ved Herning.

Vi havde et god omsætning. Det endelige overskud blev hele 41.717 kr. Et resultat vi er rigtigt godt tilfredse med.

Vi vil gerne sige tak til alle bidragsydere, handlende og frivillige hjælpere. Det giver os mulighed for at kunne støtte kvinde og piger med donationer.

 

Klubmøde 13. marts 2023

Velkomst ved vores præsident Eva, derefter lystænding og sang
3. min: Karen Marie fortæller om livet som autocampist og længslen efter foråret.
3. faglige minutter: Tilde fortæller om livet efter arbejdslivet, om HF, tiden som formand for Mica fonden
og tiden i forskellige bestyrelser.
Anja optages i vores klub som nyt medlem
Mens vi spiser, drøftede vi emner fra distrikt 1, som skal medbringes til mødet på lørdag i Randers
Soroptimisterne og FN
FN`s sikkerhedsråd består af Kina, Rusland, USA, England og Frankrig den blev nedsat efter 2. verdenskrig
De er sat i verden for at opretholde fred og fordragelighed i verden, så mennesker kan vokse op i en tryg verden.
Else Larsen fra SI Vejle fortalte bredt om vores tilknytning til FN.

SIE Fokusområder
 Uddannelse
 Styrkelse af kvinders gennemslagskraft
 Vold mod kvinder
 Sundhed og fødevaresikkerhed
 Bæredygtighed

Ref: Birgit

Klubmøder

SI Herning, Sommerudflugt 12. juni 23

Herning soroptimistklub
12/06 klokken 18:30 til 21:30 - (2023)
sommerudflugt invitation følger

Aktiviteter

Lyngsbolejren 2023

08/09 klokken 16:00 til 10/09 klokken 13:00 - (2023)
Velkommen til Lyngsbo-træf 8.-10. sept. 2023. https://www.si-lyngsbo.dk/

PROJEKTER

SI Danmark Nyhedsbrev

Følg os

Ønsker I at få publiceret noget på vores Facebook profil? Kontakt Facebook redaktionen

Soroptimist International Europe

The Link er bladet, der udgives af Soroptimist International Europe.