Ukraine

Projektet i region 2

Ukraine-Projektet startede i 2003, hvor vi måtte opgive de fælles projekter vi havde i Zimbabwe.

De sociale forhold i Ukraine er meget anderledes end vore, og soroptimisterne der gør et utroligt stort, meget engageret og uegennyttigt arbejde med bl.a.

Teaterprojekt for børn med fysiske og psykiske handicap og hvor børnene optræder for publikum.

”Let Children smile” børn som har fået dårlige tænder- så emaljen er ødelagt.

Klinik med medicin og inhalatorer til fortrinsvis børn med astma og lungesygdomme.

Flygtningehjælp i forbindelse med krigen i det østlige Ukraine, enker på kursus i Sy og Design.

Hjælp til unge, der skal fra børnehjem og klare sig videre i livet.

Vi kan ikke hjælpe alle, men vi kan være med til at gøre en forskel og ved vore besøg i Ukraine, har vi set, at det nytter.

Klubberne i Danmark skaffer penge, og soroptimisterne i Ukraine udfører arbejdet – og giver os tilbagemeldinger.

Der er ingen administrationsomkostninger eller lignende – alle vore penge går til de specifikke projekter.

Fælles projekter er en af de bedste måder at overvinde de vanskeligheder, som de enkelte klubber står ansigt til ansigt med. Den økonomiske situation i disse lande og den lave levestandard for størstedelen af befolkningen gør, at sådanne aktiviteter som f.eks. fundraising er næsten umulige. Det er for de mest udsatte grupper som børn, kvinder, ældre mennesker og handicappede et kæmpeproblem. Men nogle problemer afhjælpes på grund af den gode kontakt til soroptimist klubberne i Ukraine og de danske klubber, som samler penge sammen, og kan fungere som rådgivere og som moralsk opbakning.

Soroptimisterne har hånd i hanke med, hvordan pengene bliver brugt og fører tilsyn. Pengene bliver overført, når vi har hørt om klubbernes ønsker og efterfølgende skal den modtagende klub aflægge rapport om projektet.

 

Region 2 har kontakt til 4 soroptimist-klubber i Ukraine:

Kiev, Dnepropetovsk, Lviv og Uzhhorod