Senior møder

Seniorgruppens møder i 2021: Vi mødes normalt den 3. onsdag i måneden. Der vil blive orienteret om aktiviteterne  her på hjemmesiden og ved rundsending på mail.
Møderne er målrettet medlemmer, der ikke er optaget i dagtiden, alle medlemmer kan deltage og er velkomne.
Primært for møderne er hygge og socialt samværd, ofte krydret med kulturelle indslag og aktiviteter.
Der arrangeres som regel samkørsel til møderne.

Tovholder Hanne Ellgaard, muldbjerg@mail.tele.dk

Næstemøde

Der blev lagt en ramme for april-mødet, da vi var samlet i Timring. Nemlig at vi i april vil besøger Søby Brunkulsleje og den ny-restaurerede Voldsgård.

Jette Birte har lavet en aftale med museets formand Jan Svcndsen om en rundvisning, der indeholder besøg på Voldsgård, besøg på brunkulsmuseet (som åbner 21. april) og køretur rundt i området i egne biler. Derefter frokost og socialt samvær hos Jette Birte.

Derfor mødes vi kl. 10 på P-pladsen ved brunkulsmuseet.
Rundvisningen tager ca. 2 timer, så der er frokost ved Jette Birte kl. 12.30.

Tilmelding til Hanne Ellgaard, muldbjerg@mail.tele.dk

Maj-mødet er også allerede planlagt. Det er Helles udsatte fødselsdagsfrokost, som nu (forhåbentlig) bliver afviklet onsdag 19. maj på Marie Bregendahlsvej  121 i Ikast