2014 Klubmøde

Blue Hour fra 18.30
Emne:
– Extention – nye medlemmer ?
– Om fokusrapporter
– SI Danmarks hjemmeside
– Sociale grupper v/ Hanne og Lotte
– Præsidentskifte
Sted meddeles senere
3 minutter ved Lisbeth B.H. – stedfortræder Kis

Referat

SOR – NYE HOLD