Foredrag om anbringelse af børn og unge i Grønland

I Aarhus-klubben har vi d. 26. april kl. 19.15-20.30 et foredrag med Bonnie Jensen, der forsker i anbringelsessager på Grønland ved Grønlands Universitet. Da FU i Danmarksunionen arbejder med at lave et nationalt projekt i Grønland, kunne foredraget måske også være interessant for medlemmer i jeres klubber. Lidt om foredraget:

”Grønlands anbragte børn og unge: Omsorg eller omsorgssvigt?”

I Grønland har der været tradition for at anbringe børn uden for familien siden 1920’erne, hvor epidemier af tuberkulose gjorde mange forældreløse. I dag er de fleste anbringelser socialt betingede, og antallet støt stigende – men kan et samfund anbringe sig ud af sociale problemer?

Antallet af anbringelser i Grønland har været støt stigende siden hjemmestyrets indførelse, og i dag anbringes 4,5 procent af landets børn og unge uden for familien. Til sammenligning er tallet 1 procent i resten af Rigsfællesskabet. 

Det overordnede samfundsspørgsmål er, om det nogle gange er bedre ikke at anbringe uden for hjemmet?

Anbringelsens formål er at give barnet en opvækst og tilværelse, så tæt på det normale som muligt, men døgnanbringelser er en særdeles indgribende foranstaltning for barnet og familien samt bekosteligt for samfundsøkonomien. 

Når samfundet går ind og overtager opdragerrollen, er det påkrævet, at institutionerne er indrettet på en sådan måde, at barnet er bedre stillet ved at blive anbragt dér end ved at blive hjemme.

Min hypotese er, at det ikke altid er tilfældet…

 

Arrangementet holdes på Teams d. 26. april kl. 19.15-20.30 (Link kommer senere). Foredraget går i gang kl 19.30, så vi har lige 15 minutter sammen til at få teknikken til at spille

Foredraget er en del af arrangementet ”Forskningen Døgn”, hvor danske forskere stiller sig til rådighed for offentligheden og formidler deres viden.

I tilmelder jer foredraget til mig (lkjeld81@gmail.com) senest d. 20. april.

Lena Kjeldsen

SI-Aarhus