Februar møde i arbejdsgrupperne

Sted: Risskov Sognegård, Solbakken 2, Risskov

Pris: kr. 200,-

Betales før mødedato på mobile pay eller bank (find numrene på hjemmesidens forside under billedet af Heike)

 

Aftenens dagsorden:

Kl. 17.30 – 18.00  Blue hour

Kl. 18.00 – 18.45  Vi spiser. MtW-gruppen står for maden

Kort pause

Kl. 19.00 – 19.30  Kort præsentation fra repræsentanter fra Fair Festival

Kl. 20.00 – 20.45  Vi diskuterer i vores respektive arbejdsgrupper betingelser/ retningslinjer for brugen af Karens  arv

Kl. 20.45               Opsamling

Kl. 21.15               Kort og godt

Kl. 21.30               Tak for i dag

Bestyrelsens input til fordelingen af arven efter Karen:

  • Karen har vægtet pigers og kvinders uddannelse højt. Derfor anbefaler vi at fokusere på dygtiggørelse i et bredt spektrum.
  • Pengene skal deles op. Bestyrelsen forslår en 5-årig periode. Mindste udbetaling 10.000.-. Pengene bliver fordelt én gang om året, f.eks. i forbindelse med generalforsamlingen.
  • Fint, hvis vi kan støtte Soroptimistprojekter, men ikke en betingelse
  • Projekterne skal undersøges, inden pengene bliver bevilget, for at sikre, at de bliver brugt bedst muligt. Vi opfordrer til/ forventer at få en afrapportering ved projektets afslutning. Dels skal vi følge med i, hvilken forskel donationen har gjort, dels skal vi bruge oplysningerne til at udarbejde fokusrapporter.
  • Vi vil ikke stille for mange betingelser for anvendelsen, da vi lever i en omskiftelig verden og gode projekter kan findes overalt.
  • Vigtig for os er, at projekterne skal være i Karens ånd.

Vi sidder til mødet sammen i projektgrupperne.

Frist for afbud / tilmelding er 14. feb på filen