Kalender

Klubmøde den 14. september, hvor Else Lucking holder foredrag om sit liv som Soroptimist

Aktivitetsmøde den 28. september kl. 13.00, hvor vi går tur i Kirkeskoven.
Klubmøde 12. oktober kl. 18.00 i Viemose Egnshus med Arne Holdesen, Røde Kors som foredragsholder.
Aktivitetsmøde den 26.oktober kl. 13.00, hvor vi besøger Fuglsang Kunstmuseum og går tur i parken.
Klubmøde 9. november kl. 18.00 i Viemose Egnshus med Direktør Bolette Christensen, Vordingborg Erhverv som foredragsholder.

Klubmøder

Aktiviteter