Hvem er vi

SI Vordingborg tæller 15 medlemmer. Vi holder møde den anden tirsdag i hver måned i Egnshuset i Viemose. Desuden tager vi på besøg ude en gang imellem. Vi holder aktivitetsmøder den 4. tirsdag i hver måned. Om vinteren foregår disse møder hos medlemmerne. Om sommeren foregår møderne udendørs organiseret af et eller flere medlemmer.
Bestyrelsen består pr. 1. januar 2023 af:

  Præsident: Henny Skov Jørgensen.
  Vicepræsident: Birgitte Langkilde.
  Sekretær: Musse Bruun Jensen.
  Kasserer: Hanne Plougmann Andersen.
  KPD: Anne Marie Knudsen
  Best. suppl.: Rita Pedersen
  KAPD: Birgitte Langkilde
  Extension: Henny Skov Jørgensen, Lilli Vive og Birgitte Langkilde.
  Klubmester: Musse Bruun Jensen.
  Webmaster: Birgitte Langkilde.

Persondataforordningen.
SI Danmarks Unionen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget fra klubberne, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overenstemmelse med lovgivningen.
GDPR SI – Redegørelse omkring Soroptimist International Danmark og formålet med at foretage databehandlingGDPR SI – manual til databehandling for SI Danmark – Unionen, regioner og klubber