Hvem er vi

SI Vordingborg tæller 17 medlemmer. Vi holder møde den anden tirsdag i hver måned i Egnshuset i Viemose. Desuden tager vi på besøg ude en gang imellem. Vi holder aktivitetsmøder den 4. tirsdag i hver måned. Om vinteren foregår disse møder hos medlemmerne. Om sommeren foregår møderne udendørs organiseret af et eller flere medlemmer.

Bestyrelsen består pr. 1. marts 2024 af:
Præsident Inge Suenson.
Vicepræsident Birgitte Langkilde.
KPD: Anne Marie Knudsen.
Kasserer: Hanne Plougmann Andersen.
Sekretær: Inge Suenson.
Best. suppl.: Rita Pedersen.
Øvrige:
Klubmester: Henny Skov Jørgensen.
Extension: Henny Skov Jørgensen, Lilli Vive og Birgitte Langkilde.
KAPD: Birgitte Langkilde.
Webmaster: Thyra Nors.

Persondataforordningen.

SI Danmarks Unionen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget fra klubberne, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
GDPR SI – Redegørelse omkring Soroptimist International Danmark og formålet med at foretage databehandlingGDPR SI – manual til databehandling for SI Danmark – Unionen, regioner og klubber