Hvem er vi

SI Vordingborg tæller 18 medlemmer. Vi holder møde den anden tirsdag i hver måned i Egnshuset i Viemose. Desuden tager vi på besøg ude en gang imellem. Vi holder aktivitetsmøder den 4. tirsdag i hver måned. Om vinteren foregår disse møder hos medlemmerne. Om sommeren foregår møderne udendørs organiseret af et eller flere medlemmer.
Bestyrelsen består pr. 1. oktober 2021 af:
Præsident: Henny Skov Jørgensen.
Vicepræsident: Birgitte Langkilde.
Sekretær: Musse Bruun Jensen.
Kasserer: Hanne Plougmann Andersen.
Best. medl.: Birgith Espenhain.
Best. suppl.: Rita Pedersen.
KPD: Lilli Vive.
KAPD: Grete Person.
Extension: Birgith Espenhain, Pia Dahl, Henny Skov Jørgensen, Elizabeth Knox-Seith og Birgitte Langkilde.
Klubmester: Musse Bruun Jensen.
Webmaster: Birgitte Langkilde