Velkommen til SI Vordingborg

SI Vordingborg tæller 18 medlemmer.

Vi holder møde den anden tirsdag i hver måned i Egnshuset i Viemose. Desuden tager vi på besøg ude en gang imellem. Desuden holder vi aktivitetsmøder den 4. tirsdag i hver måned. Om vinteren foregår disse møder hos medlemmerne. Om sommeren foregår møderne udendørs organiseret af et eller flere medlemmer.

Bestyrelsen består i år af:

Præsident: Henny Skov Jørgensen
Vicepræsident: Inger Marie Jørgensen

Sekretær: Musse Bruun Jensen
Kasserer: Hanne Plougmann Andersen
Bestyrelsesmedlem: Birgith Espenhain
Suppleant til bestyrelsen: Rita Pedersen
KPD: Lilli Vive
KAPD: Grethe Person
Extension:  Birgith Espenhain, Lilli Vive og pia Dahl
Klubmester: Musse Bruun Jensen
Webmaster: Birgitte Langkilde

Projekter

Hos SI Vordingborg, er kvindehandel et af de projekter vi støtter op om.

I flere perioder har vi beskæftiget os med “Stop trafficing” og på mange måder. Vi har solgt sløjfer og doneret overskuddet til “Reden” i København samt deltaget i et regionsprojekt til fordel for Litauen.

Aktuelle tiltag

Flere fra styregruppen i Vordingborg, har deltaget i Acadamy i flere år i træk for at undervise, lede eller overrække donationen til SI Alytus.

I øjeblikket donerer vi midler til regionsprojektet i Sydvietnam som støtter unge piger i at fortsætte deres skolegang ved at deltage i finansieringen af toiletter på skolerne.

Endelig arbejdes på et projekt, hvor en enkelt kvinde hjælpes økonomisk, så hun kan få sig en uddannelse i udlandet.

Kontakt os

Præsidenten
Henny Skov Jørgensen

Mobilnummer:26798296

Mail: hersk4780@gmail.com

Sekretær

Musse Bruun Jensen

Mobilnummer:22595224

Mail: mussejensen@outlook.dk

Klubmøder

Klubmøde

Vordingborg
27/10 klokken 18:00 til 22:00 - (2020)
Klubmøde i Hollænderhaven Vordingborg

Aktiviteter

SI Danmark Nyhedsbrev

Følg os

Ønsker i at få publiseret noget på vores Facebook profil? Kontakt Facebook redaktionen

Soroptimist International Europe

The Link er bladet, der udgives af Soroptimist International Europe.