Bliv medlem

Ønsker du at blive soroptimist?
Du er velkommen til at besøge vores klub, men du skal inviteres til medlemskab.

Som soroptimist får du et bredt netværk til andre kvinder – både professionelt og socialt.
Mellem soroptimister skabes livsvarige venskaber på tværs af erhverv, race og nationalitet.

De fleste klubber i Danmark mødes en gang om måneden med undtagelse af juli og august, hvor der holdes sommerferie.

Klubmøderne indeholder nogle faste punkter og foredrag, virksomhedsbesøg eller evt. tilrettelæggelse af events, humanitært arbejde, mv.
Mødeindholdet bestemmes af den enkelte klub og varierer derfor meget fra klub til klub.

Som soroptimist er du velkommen til at deltage i andre klubbers møder og i klubmøder i udlandet.

Medlemskab kan kun opnås gennem invitation og efter anbefaling fra 2 medlemmer.
Målet er at afpasse et antal forskellige erhvervsgrene, som er repræsenteret i klubben for at opnå en aktiv og levedygtig klub.

Find kontaktpersoner her: