Velkommen til SI Vejle

Velkommen

 

Vi er 33 medlemmer og mødes den anden onsdag i hver måned i DGI huset i Vejle.

Klubmøderne indeholder foredrag samt nogle faste punkter. Det kan også være virksomhedsbesøg eller evt. tilrettelæggelse af events, humanitært arbejde, mv. Mødeindholdet bliver planlagt af klubbens bestyrelse.

Orange dage

HVORFOR ORANGE?

Den orange farve repræsenterer en gladere og lysere fremtid fri for vold mod piger og kvinder.

Den 25. november er FNs Internationale dag for Udryddelse af vold mod Kvinder. Det markerer samtidig starten på FNs 16 dages  kampagnen “ORANGE THE WORLD- END VIOLENCE AGAINST WOMEN NOW” frem til den 10. december, som er mærkedagen for FNs menneskerettigheder.

Verden over vil der være monumenter klædt i orange og aktiviteter for at markere  behovet for en fremtid uden vold.

Støt budskabet – bær orange  når du kan imellem 25. november og 10. december

🧡

HVEM ER SOROPTIMISTERNE

En global stemme for kvinder

Som NGO og med rådgivende status i FN  arbejder vi for mange af de mål, der er beskrevet i FN’s 17 verdensmål.

– En organisation for kvinder i erhverv
– Del af en international og dermed verdensomspændende organisation
– Med fælles mål og værdier
– Med høringsret i FN

Det giver medlemmerne: 

– Internationale venskaber og samarbejde
– Nationalt og internationalt netværk
– Engagement i samfundsforhold
– Viden og indsigt
– Lærerige oplevelser

Klubmøder

Aktiviteter

SI Danmark Nyhedsbrev

Følg os

Ønsker I at få publiceret noget på vores Facebook profil? Kontakt Facebook redaktionen

Soroptimist International Europe

The Link er bladet, der udgives af Soroptimist International Europe.