Stop omskæring af piger i Etiopien

Update pr. april 2023: Projektet var for piger i Etiopien, men pga de stadige og åbenbart vedvarende store uroligheder i Etiopien kan Orchid Project DK ikke anbefale/og ikke gennemføre projektet i Etiopien på nuværende tidspunkt. Vi har fået tilbudt et nyt projekt i Kenya. Så snart alt er godkendt, og der kan udfærdiges en ny projekt beskrivelse vil dette ske, og der vil komme nyt aktuelt materiale på vore websider.

Tanken om at være med i dette projekt opstod efter at SI Nyborg havde besøg af Orchid Project Danmark, der fortalte om emnet. Derefter undersøgte man interessen ved andre klubber i vor region – og dermed startede en arbejdsgruppe.

Pigeomskæring – FGC (Female Genital Cutting) er at kategorisere som Vold Mod Piger og Kvinder.

Via dette link – information om projektet på SI DK’s hjemmeside – kan du læse mere om projektet og se en informativ film.

Projektet skal støtte udviklings- og advocacy tiltag inden for pigeomskæring og har en varighed på 3 år. FN har erklæret omskæring af piger for et brud på Menneskerettighederne og på kvinders og børns rettigheder. Det er en social norm, der ligger til grund for omskæring af piger. Projektet er med baggrund i FN’s Verdensmål nr. 5.3. Ligestilling mellem kønnene – kvindelig omskæring.

Vi modtager med glæde donationer til projektet på reg. 9560 kontonr. 6580453714 Vestjysk Bank