Medlemskab

Ønsker du at blive Soroptimist?
Du er meget velkommen til at besøge os. Kontakt vores præsident. HER

Medlemskab giver adgang til bredt netværk af kvinder – både professionelt og socialt.
At deltage i andre klubbers møder – også i udlandet.
Livsvarige venskaber på tværs af erhverv, race og nationalitet.
Medlemskab opnås gennem invitation efter anbefaling fra 2 medlemmer. Medlemmerne skal så vidt muligt repræsentere alle erhvervsgrene for at opnå en aktiv og levedygtig klub.

SI Varde holder møde hver måned med undtagelse af juli. Møderne kan indeholde foredrag, virksomhedsbesøg, planlægning o.lign. Det bestemmes af den enkelte klub, og indholdet varierer derfor.

Der betales et årligt kontingent, som fastsættes af den enkelte klub.

PR video fra SIE