Kædens historie

Ideen til vor soroptimistpræsidentkæde fik sin spæde ansats, da Inge Vad Wodskov (vicepræsident)hos nogle bekendte så det smukke broncesegl, som overdrages afgående byrådsmedlemmer ved Varde kommune. At bruge Vardes gamle byvåben med den springende guldløve på blå baggrund var helt oplagt som bærende ide i vor kommende præsidentkæde. 

Gerda Larsen, præsident, var straks med på ideen, og som sin første arbejdsindsats ilede hun til en af Vardes guldsmede – ”Varde Guld og Sølv” i Vestergade v/Kamma Gårde, for at indhente tilbud og ideer. Derefter gik turen til Vardes borgmester Christian Nielsen, for at udbede sig dennes tilladelse til at benytte byvåbenet. Christian Nielsen gik positivt ind for ideen og forærede på stedet Gerda et massivt broncesegl i naturlig størrelse.

Gerda tog straks seglet med på dels 1. bestyrelsesmøde – – – og senere 1. medlemsmøde herefter, hvor man eenstemmigt vedtog at bruge ideen. 

Karen Bagger (Kasserer) – og uddannet tandlæge kommer i tanke om en pose sølvrester, hun har liggende fra sin studie tid, hvor man måtte øve sig på sølvet, inden man fik lov at lave tænder i guld.

Denne ”sølvskat” vil hun overlade klubben til brug for kæden. I mellemtiden har Kamma Gårde ladet guldsmed Per Hørning, Mariager lave forskellige forslag til os, – forslag som vækker megen diskussion på det kommende møde. Det eneste som afskrækker os er prisen, idet vi som nystartet klub er løbet ind i en lang række uventede udgifter. Tiden går, – og mange andre af planer og aktiviteter løber af stablen. På et bestyrelsesmøde i september vedtages det, at NU skal kæden bogstaveligt talt i støbeskeen som et synligt tegn på den, 1. bestyrelsesarbejde !! 

Karina Gram (sekretær) får et af sine mange kreative indfald og designer en meget personlig kæde, hvor hovedmaterialet er keramik. Denne ide ud fra visheden om, at klubben blandt sine medlemmer har en kendt og dygtig keramiker Bibi Hansen. Man finder Karinas kæde smuk og anderledes, men ender med at forkaste ideen ud fra de facts, at en kæde i keramik dels bliver tung at bære, dels går let i stykker samt bliver svær at transportere. Nu var iveren og skaberånden imidlertid over os – – -NU skulle det være – – – og alle mediterer bravt. Til sidst tager Gerda kontakt med sin svoger Leif Sørensen, – bankmand – men tidligere uddannet sølvsmed! Denne er straks med på ideen og får vort broncesegl med hjem at ”lege og eksperimentere” med.

Leif Sørensen foreligger snart efter et meget smukt udkast, hvor seglet er udskåret således at løven i byvåbenet ligger frit, – over seglet et buet led, hvorpå der på blå emailiebund står VARDE SOROPTIMISTKLUB.

Bestyrelsen går 100% ind for ideen, og beslutningen besegles over en ”gammel dansk” i Gerdas hjem søndag formiddag d. 22/11/1987. 

Kæden indvies på behørig vis ved et klubmøde mandag d. 9. maj 1988.

Og – i året for H. C. Andersens by Odenses jubilæum kan det tilføjes, at kæden og dette lille skrift måske også ender på et kunstmuseum (som ærten) så folk kan bese herlighederne og sige: ”og det var ganske vist”

Seglets Historie                

Seglet stammer fra tiden omkring 1442, hvor Varde – under Christoffer af Bayern – fik

sine første Købstadsprivilegier. Dette første og originale signet er stadig bevaret og

kan beses på Varde museum. Seglets latinske indskrift lyder:

”SIGILLUM VILLANORUM

IN OPPIDO WARWITH”

Hvilket betyder: Segl for borgerne i købstaden Varde. Denne tekst står prentet i gamle

bogstaver i seglets omkreds, i midten befinder løven sig som byens gamle våbenmærke.

 Varde kommune har givet tilladelse til at benytte byens våben i vores kæde.

Kæden er financeret  af gaven fra danske soroptimister til vores charterfest. 

Underskrevet: Karina Gram