Donationer

På denne sider kan du få et kronologisk overblik over alle bidrag og donationer.

Vi vil løbende opdatere med oplysninger om afsluttede større projekter.

Vi har desværre ikke mulighed for at takke alle vore sponsorer ved navn på vores hjemmesiden, men vi sætter stor pris på alle de mennesker og virksomheder, som indtil videre har ydet bidrag, og som forhåbentlig vil bidrage i fremtiden.

Fra 1. januar 2023 til 31. december 2023

 

Tekst Fokusmål Kr.
Tororo Region 4 projekt 1 10.000,00
Vestager Billum 1 16.500,00
Reden Esbjerg 4 13.000,00
Kvie sø efterskole 1 16.500,00
Paraplyen Varde 4 13.000,00
Grønland – Unions projektet 6 6.700,00
Teenager piger i Rumænien 1 10.000,00
Kvinder og piger i Grønland 1 10.000,00
Stop vold mod kvinder 2 10.000,00
Moving the Wold 1 20.000,00
Hjælp til pige i efteruddannelse 1 10.000,00
Dannerstiftelsen 2 5.000,00
Addidas Abeba skoleprojekt 1 10.000,00
Uddannelse til unge kvinder i Slatina 1 20.000,00
Sundhedsklinikken Reden Esbjerg 4 10.000,00
Mødrehjælpen Varde 3 5.000,00
Orchid Project –  Stop omskæring af piger og kvinder 4 20.000,00
Økonomisk hjælp til kvindelig lægestuderende i Uganda 2 9.000,00
Hjælp til mindrebemidlede i Varde kommune 3 16.346,00
Mælkebøttecenteret i Grønland 2 15.000,00
I alt 246.046,00