Donationer

På denne sider kan du få et kronologisk overblik over alle bidrag og donationer.

Vi vil løbende opdatere med oplysninger om afsluttede større projekter.

Vi har desværre ikke mulighed for at takke alle vore sponsorer ved navn på vores hjemmesiden, men vi sætter stor pris på alle de mennesker og virksomheder, som indtil videre har ydet bidrag, og som forhåbentlig vil bidrage i fremtiden.

Fra 1. oktober 2019 til 30. september 2020

 

Tekst Fokusrapport Fokusmål Kr.
Dansk stalking center  SIE-16757  Menneskerettigheder 15.000,00
Red Barnets Familie Klub  Donation  Sundhed 7.000,00
Paraplyen, Varde  SIE-16756  Sundhed 15.000,00
Jonna Gudmundsen, Varde  SIE-16756  Sundhed, Uddannelse, Økonomi 7.000,00
Karstadskufferten v Stine Tryk 15.000,00
Julemærkehjemmet 17.500,00
Stormly 17.500,00
Vesterager 5000,00
Kvie Sø Efterskole 5000,00
Uddannelseshjælp til ung enlig mor SIE-16802 Uddannelse, økonomi 5000,00
Karen Blixen – projektet i Kenya 14.000,00
I alt 123.000,00