Donationer

På denne sider kan du få et kronologisk overblik over alle bidrag og donationer.

Vi vil løbende opdatere med oplysninger om afsluttede større projekter.

Vi har desværre ikke mulighed for at takke alle vore sponsorer ved navn på vores hjemmesiden, men vi sætter stor pris på alle de mennesker og virksomheder, som indtil videre har ydet bidrag, og som forhåbentlig vil bidrage i fremtiden.

Fra 1. januar 2023 til 31. december 2023

 

Tekst Fokusrapport Fokusmål Kr.
Tororo Region 4 projekt 10.000,00
Vestager Billum 16.500,00
Reden Esbjerg 13.000,00
Kvie sø efterskole 16.500,00
Paraplyen Varde 13.000,00
Grønland – Unions projektet 6.700,00
I alt 75.700,00