Donationer

På denne sider kan du få et kronologisk overblik over alle bidrag og donationer.

Vi vil løbende opdatere med oplysninger om afsluttede større projekter.

Vi har desværre ikke mulighed for at takke alle vore sponsorer ved navn på vores hjemmesiden, men vi sætter stor pris på alle de mennesker og virksomheder, som indtil videre har ydet bidrag, og som forhåbentlig vil bidrage i fremtiden.

Fra 1. oktober 2020 til 30. september 2021

 

Tekst Fokusrapport Fokusmål Kr.
Ung kvinde –  færdiggøre sin tandklinikassistent uddannelsen. 8.000,00
Enlig kvinde midt i 40’erne – hjælp til undervisningsmaterialer 3.000,00
Ung kvinde – hjælp start af uddannelse 3.000,00
Ung kvinde – hjælp til bøger til sin uddannelse til Socialrådgiver. 3.000,00
Ung kvinde – fuldføre sin uddannelse som social og sundhedsassistent og på sigt vil hun gerne være jordemoder. 3.000,00
Opstart af Reden International Esbjerg 4.200,00
I alt 24.200,00