Donationer

På denne sider kan du få et kronologisk overblik over alle bidrag og donationer.

Vi vil løbende opdatere med oplysninger om afsluttede større projekter.

Vi har desværre ikke mulighed for at takke alle vore sponsorer ved navn på vores hjemmesiden, men vi sætter stor pris på alle de mennesker og virksomheder, som indtil videre har ydet bidrag, og som forhåbentlig vil bidrage i fremtiden.

Fra 1. oktober 2021 til 31. december 2022

 

Tekst Fokusrapport Fokusmål Kr.
Unge kvinder i Rumænien – hjælp til uddannelse 5.000,00
Økonomisk hjælp til ung kvinde i Varde – Studietur 11.210,00
Donation til Tharakka, Kenya – Solvatten 50.000,00
Støttekoncert for Ukrainske flygtninge 12.648,00
I alt 78.858,00