Donationer

På denne sider kan du få et kronologisk overblik over alle bidrag og donationer.

Vi vil løbende opdatere med oplysninger om afsluttede større projekter.

Vi har desværre ikke mulighed for at takke alle vore sponsorer ved navn på vores hjemmesiden, men vi sætter stor pris på alle de mennesker og virksomheder, som indtil videre har ydet bidrag, og som forhåbentlig vil bidrage i fremtiden.

Fra 1. oktober 2021 til 31. december 2022

 

Tekst Fokusrapport Fokusmål Kr.
NEWLIVES 30.917,84
Moving the World 40.000,00
Genanvendelige menstruation bind – Sara Jacobs 10.000,00
Addidas Abeba skoleprojekt 20.000,00
Støtte til kvinder og piger i Grønland 15.000,00
10.december appeal 5.000,00
Unge kvinder i Rumænien – hjælp til uddannelse 5.005,86
Økonomisk hjælp til ung kvinde i Varde – Studietur 11.210,00
Donation til Tharakka, Kenya – Solvatten 50.000,00
Ukrainsk flygtning familie 3.000,00
Støttekoncert for Ukrainske flygtninge 12.648,00
Tilskud til 2 konfirmationer 10.000,00
Tororo Region 4 projekt 20.000,00
Uddannelse til unge kvinder i Slatina 10.000,00
Stormly 15.000,00
Red barnet Varde 20.000,00
Kvinde til kvinde 8.830,02
Ukraine 2.884,74
Kisumi 2.000,00
I alt 291.496,46

Fra 1. januar 2023 til 31. december 2023

 

Tekst Fokusrapport Fokusmål Kr.
Tororo Region 4 projekt 10.000,00
Vestager Billum 16.500,00
Reden Esbjerg 13.000,00
Kvie sø efterskole 16.500,00
Paraplyen Varde 13.000,00
Grønland – Unions projektet 6.700,00
I alt 75.700,00