Orange dage

Afskaffelse af Vold mod Kvinder – 10. december er International Menneskerettighedsdag