Klubmøde – Julemøde

Julemøde
Tovholder: Bestyrelsen 3 minutter v. Tanja Christensen/ Inger Erbs

 

Gæster er velkomne til møderne – med undtagelse af generalforsamlingen.

Møderne foregår på Varde Sportium kl. 18.30, hvis andet ikke fremgår af programmet. Blue hour fra kl. 18.00

Afbud til Kirsten Gelmer på SMS 61609584 senest mandag før kl. 12.00