Inspirationsdag i FN Byen

Inspirationsdag i FN Byen i København fredag den 11. november 2022 kl. 10:30 – 15:30

Deadline for en samlet klubtilmelding til Inspirationsdagen er den 14. oktober 2022.
Tilmeldinger skal sendes med oplysning om klubnavn, navne på deltagere og deltagernes mailadresser til  huss.annette@gmail.com eller hbeckmoeller@gmail.com

Snarest derefter vil alle tilmeldte modtage et detaljeret program samt andet oplysende materiale om arrangementet. Prisen er endnu ikke fastsat, men vil ligge omkring de 200-250 kr. afhængig af antal deltagere og i henhold til generelle prisstigninger.