Bryd tavsheden

Bryd Tavsheden er en organisation, der er hjemmehørende i København og dens formål er at oplyse om, forebygge og afhjælpe børne- og kærestevold.

Bryd Tavsheden arbejder gennem oplysningskampagner, temadage om vold og telefonisk rådgivning, chat, brevkasse samt Basen, hvor børn og unge kan henvende sig for en personlig samtale.

Temadage foregår på skolerne, hvor man samler mindst 70 elever i alderen 13 – 24 år, primært fra overbygningen eller gymnasiet. På temadagene fortæller man om konsekvensen af vold og kærestevold, ofte deltager unge med deres egen historier.

Bryd Tavsheden tager samtaler med de unge, som henvender sig efter mødet, og her har de unge mulighed for at få hjælp til at komme videre.

Soroptimist International Sønderborg har samarbejdet med Bryd Tavsheden om temadage i overbygningen hos Sønderborg Kommunes folkeskoler. For at realiserer projektet har vi søgt penge hos Fonden Fabrikant Mads Clausen, Danfoss. Fonden har støttet med 70.000, kr. og Soroptimist International Sønderborg har bevilliget 10.000,kr. til projektet. Pengene er søgt til en fireårig periode, som slutter med skoleåret 2022/23.

Desværre har arbejdet stået i bero i lang tid pga. pandemien, vi arbejder videre, og håber vi kan komme i mål i skoleåret 2021/22.

Behovet for hjælp til børn og unge er desværre ikke blevet mindre tværtimod.